Verkeersovertredingen binnen Europese Unie vaker bestraft

575

Door uitwisseling van kentekengegevens tussen Europese landen op basis van de zogeheten Cross Border Enforcement (CBE) EU-richtlijn wordt de handhaving van verkeersregels verbeterd. Nederlandse automobilisten die in een ander Europees land bijvoorbeeld de maximum snelheid overtreden of door rood licht rijden, kunnen hierdoor straks vaker thuis een verkeersboete op de deurmat verwachten. Hetzelfde geldt voor andere EU-inwoners die in Nederland een verkeersovertreding begaan.

Het CJIB heeft in 2012 in totaal 12.112 snelheidsovertredingen met een buitenlandse overtreder afgehandeld. Als Belgen en Duitsers buiten beschouwing worden gelaten, worden Polen (2.564), Fransen (534), Verkeersovertredingen binnen Europese Unie vaker bestraftBulgaren (480), Roemenen (207) en Litouwen (196) het meeste staande gehouden door de politie vanwege snelheidsovertredingen. Van deze landen is bekend dat zij ook werk maken van technische aanpassingen om uitwisseling van kentekengegevens mogelijk te maken de komende tijd.

België en Duitsland
Het Nederlandse kentekenregister bij de RDW is per 7 november gereed voor uitwisseling van kentekengegevens op basis van de EU-richtlijn. Voor Nederland zijn België en Duitsland als directe buurlanden de belangrijkste landen om kentekengegevens mee uit te wisselen voor handhaving van verkeersregels en de verkeersveiligheid. Met deze landen is immers sprake van veel verkeer over en weer. Daarom zijn hierover in het verleden al afspraken gemaakt. Op basis van kentekenregistratie werden in 2012 op voertuigen met Belgische kentekens 224.998 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet Mulder en 283.262 op voertuigen met Duitse kentekens.
Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken hebben aangegeven niet mee te doen.

De CBE-richtlijn heeft betrekking op acht overtredingen:

  • rijden met een te hoge snelheid;
  • het niet dragen van een veiligheidsgordel;
  • niet stoppen voor een rood licht;
  • rijden onder invloed van drank;
  • rijden onder invloed van drugs;
  • het niet dragen van een veiligheidshelm;
  • het gebruiken van een verboden rijstrook;
  • het illegale gebruik van een mobiele telefoon of een ander communicatieapparaat tijdens het rijden.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter