Verkeersdrukte neemt toe

648

UTRECHT – Ten opzichte van vier maanden geleden is in de Randstad de drukte op de rijkswegen toegenomen. Landelijk is het totaal aantal afgelegde kilometers op het rijkswegennet op jaarbasis nagenoeg gelijk gebleven. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit de recessie, in de fileMinister Schultz van Haegen: ‘Er wordt volop geïnvesteerd in de uitbreiding van ons wegennet en de aanleg van ontbrekende schakels. Deze kabinetsperiode leggen we 781 kilometer aan nieuwe rijstroken aan. Dat is nodig, want de verkeersdrukte neemt toe. Het is voor de weggebruiker en voor onze economie belangrijk dat we blijven investeren in nieuwe infrastructuur en dat we bestaande infrastructuur beter benutten.’

Meer files

Het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis is sinds begin van dit jaar met 0,1 procent gestegen tot 66,4 miljard. De hoeveelheid uren die alle weggebruikers gezamenlijk extra hebben moeten reizen, onder andere doordat ze in de file stonden, is in totaal 49,3 miljoen uur op jaarbasis. De jaarfilezwaarte (de gemiddelde filelengte vermenigvuldigd met de duur van de file) is gestegen met 12 procent tot 9 miljoen kilometerminuten. Deze stijging komt vooral door meer verkeer tijdens de spits (56%), door auto’s met pech, schoonmaken van het wegdek en verkeersongevallen (32%), het weer en overige oorzaken (12%). De hinder door werkzaamheden is gelijk gebleven, dit is 4,3% van de totale filezwaarte.

Doorstroming

Rijkswaterstaat zet zich volop in om de doorstroming op de auto(snel)wegen te bevorderen. Dit jaar zijn drie nieuwe weggedeelten opengesteld: de aansluiting Houten-oost op de A12, de wegverbreding op N61 tussen Hoek en Schoondijke en de nieuwe situatie tussen Ypenburg en Prins-Clausplein (A4). In de filetop-10 staan vooral locaties in de Randstad. De A20 bij Rotterdam neemt sinds vorige zomer de eerste plaats in. Grote projecten waaraan Rijkswaterstaat momenteel werkt zijn de A4 Delft – Schiedam, A9/A10/A1/A6 Schiphol – Almere – Amsterdam en A15 verbreden Maasvlakte – Vaanplein.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief