‘Verkeersagent inzetten bij waterpolitie is niet verstandig’

410

DEN HAAG – Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vindt het inzetten van verkeersagenten bij de waterpolitie niet verstandig. Hij reageert hiermee op de onrust en onvrede onder de agenten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op het spoor, de snelwegen en het water.

‘Verkeersagent inzetten bij waterpolitie is niet verstandig’Volgens de minister is bij de inrichting van de dienst infra nadrukkelijk oog voor de specialismes die bewaard moeten blijven en het transitieproces dat nodig is voor medewerkers die wat breder ingezet gaan worden. ‘De politiemedewerker wordt pas volledig zelfstandig op een taak ingezet als hij daartoe voldoende is toegerust. Inzet van collega’s uit de andere domeinen gaat stap voor stap. Tot die tijd kan de politiemedewerker onder begeleiding van een zelfstandig werkende collega zijn werk uitvoeren.’

Meer flexibiliteit

Van der Steur noemt twee belangrijke overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze om medewerkers bij de dienst Infrastructuur op meer taakvelden in te zetten. ‘De taakveldoverstijgende werkwijze sluit beter aan bij het feit dat criminaliteit ook steeds meer grensoverschrijdend plaatsvindt en dat hierdoor de beschikbare capaciteit met meer flexibiliteit kan worden ingezet bij incidenten of ten behoeve van geprioriteerde onderwerpen. De nieuwe werkwijze zal de effectiviteit en efficiëntie hierdoor juist ten goede komen en ik acht het dan ook niet wenselijk om naar de oude werkwijze terug te keren. Het vergaren, onderhouden en borgen van kennis, kunde en netwerken is binnen de nieuwe werkwijze wel een aandachtspunt. Om dit goed en systematisch te doen zal onder andere een kennis- en expertisecentrum worden ingericht.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief