Verkeer in 2019 over doorgetrokken A15

803

Het wegverkeer kan mogelijk in 2019 over de nieuwe doorgetrokken A15. De minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerde van de provincie Gelderland en de voorzitter van de stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben hiervoor de definitieve bestuursovereenkomst ondertekend.

Dat betekent dat de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen verder kunnen werken aan met de voorbereidingen om deze nieuwe weg tussen het Verkeer in 2019 over doorgetrokken A15knooppunt Ressen en de A12 bij Zevenaar aan te leggen.

Afspraken
In de overeenkomst zijn de financiële en organisatorische afspraken over het project vastgelegd. Ook staat erin hoe het project verder wordt uitgewerkt. Zo is onder meer bepaald waar de nieuwe weg precies komt te liggen, dat er een brug komt over het Pannerdens Kanaal en dat de weg halfverdiept wordt aangelegd nabij de woonkern Groessen.

In de bestuursovereenkomst staan ook afspraken over de besteding van de 55 miljoen euro die de provincie extra in het project steekt. Dit geld wordt besteed aan aanvullende maatregelen voor inpassing en infrastructuur, zoals de aansluiting ‘Hengelder’ bij Zevenaar oost.

Ontwerp-tracébesluit
De overheden verwachten na de zomer van 2014 het ontwerp-tracébesluit gereed te hebben voor inspraak. In dit besluit wordt de ligging van de A15 gedetailleerd beschreven, inclusief de nu gepresenteerde maatregelen.

Verladersorganisatie EVO pleit val geruime tijd voor de aanleg van de weg, die volgens de organisatie noodzakelijk is om de bereikbaarheid van grote delen van Gelderland en midden-Nederland structureel te verbeteren.

Bron: EVO

Meer nieuws over wegvervoer:
Vrachtwagenchauffeurs blokkeren ministerraad
Hennepkwekerij in vrachtwagenopleggers
‘Schade door beperkingen bruggen Twentekanaal’
Minister: ‘Tarieven tachograafkaarten moeten kostendekkend zijn’
Wegvervoer krimpt in 2013, in 2014 lichte groei

twitter