Vergunning kwijt na schuldig maken aan sociale dumping

908

BRUSSEL De European Transport Worker’s Federation (ETF) heeft vandaag concrete voorstellen gepresenteerd om sociale dumping in het Europese wegvervoer te bestrijden. In de nieuwe voorstellen verliezen transportbedrijven die zich schuldig maken aan sociale dumping onder meer hun vergunning voor rijden binnen de EU.

bulcSP-Europarlementariër Dennis de Jong steunt de voorstellen van de deze Federatie van vervoersbonden in de EU en gaat de druk op de Eurocommissaris Violeta Bulc opvoeren om ze over te nemen. Bulc wil begin 2017 uitkomt met eigen voorstellen komen. ‘Sociale dumping in het wegvervoer leidt niet alleen tot mensonterende situaties voor chauffeurs maar ondermijnt ook de verkeersveiligheid’, vertelt De Jong. ‘Vorig jaar gaf ik samen met gelijkgezinde Europarlementariërs een pakket voorstellen aan de voor vervoer verantwoordelijke Eurocommissaris Violeta Bulc. De voorstellen van ETF gaan in dezelfde richting. Ik zal de druk op de Eurocommissaris opvoeren om ze over te nemen, als zij, zoals ze eerder heeft aangekondigd, begin 2017 uitkomt met haar eigen wetgevingsvoorstellen.’

Vergunning kwijt
In de nieuwe voorstellen verliezen transportbedrijven die zich schuldig maken aan sociale dumping niet alleen hun vergunning voor rijden binnen de EU, maar lidstaten moeten volgens De Jong ook afspraken maken over voldoende capaciteit bij hun inspectiediensten. ‘De inspecteurs moeten toegang krijgen tot bestaande nationale en Europese elektronische registers over overtredingen van transportondernemingen. En op de invoering van de slimme tachograaf die de locatie van de vrachtwagen automatisch registreert moeten geen jaren hoeven wachten. Die moet zo snel mogelijk worden ingevoerd.’

Om een einde te maken aan brievenbusmaatschappijen in lage lonen landen in de EU moeten volgens ETF de vestigingseisen worden aangescherpt. De Jong steunt ook deze eisen: ‘Voldoende parkeerplaatsen voor het hele wagenpark en verscherpte eisen aan de financiële reserves van dergelijke ondernemingen kunnen helpen om te bepalen of we hier te maken hebben met echte ondernemingen of veredelde uitzendbureaus’.

Cabotage
Tenslotte moeten ook de cabotageregels worden verduidelijkt en aangescherpt. ‘De vakbeweging kiest voor een maximum van één binnenlandse vracht in aansluiting op een internationale rit, binnen een periode van zeven dagen. Nu zijn nog drie vrachten toegestaan, terwijl de Europese Commissie speelt met de gedachte van een onbeperkt aantal binnenlandse vrachten binnen een kortere periode, bijvoorbeeld van drie dagen. Dat laatste moedigt misbruik juist aan, maar ook de voorstellen van ETF werken volgens mij alleen maar als de vrachtwagen na de internationale rit verplicht teruggaat naar het land van vestiging van de transporteur. Anders houd je de praktijk van vrachtwagens die net over de grens gaan en dan bijvoorbeeld bij een grenslocatie als Hazeldonk wachten op nieuwe vracht.’