Verbod op varend ontgassen en subsidie schonere schepen

562

DEN HAAG – In Zuid-Holland geldt vanaf 1 januari 2015 voor de binnenvaart een verbod op het varend ontgassen van benzeen. Daarnaast wordt het varend ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) per 1 januari 2016 verboden.

Verbod ontgassen binnenvaart op het Hollands DiepNaast verboden worden ook subsidieregelingen binnenvaart vanuit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit gebruikt om binnenvaartschepen schoner en zuiniger te maken. Dit gebeurt onder andere door subsidie voor nieuwe technologieën, zoals walstroom, LNG en katalysatoren, en door informatieverstrekking over de toepassing van die technologieën. ‘Het is goed dat we dit verbod voor Zuid-Holland nu instellen, omdat dit een belangrijke bijdrage levert aan een gezondere leefomgeving en een schonere binnenvaart’, aldus gedeputeerde Janssen.

Handhaving

Overtredingen van het verbod, dat per 1 januari 2015 ingaat, kunnen behalve via administratieve controles ook worden vastgesteld door toezichthouders die fysieke controles uitvoeren op een binnenvaartschip. Bij een overtreding wordt strafrechtelijk gehandhaafd. De omgevingsdiensten in Zuid-Holland werken bij het toezicht en de handhaving samen met de politie en de Havenmeester Rotterdam.

Afspraken

Het verbod op varend ontgassen vloeit voort uit een afspraak tussen de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Rotterdam. Op 12 mei 2014 hebben deze partijen overeenstemming bereikt over de uitwerking van een samenhangend pakket van internationale, nationale, regionale en lokale maatregelen. De maatregelen bestaan enerzijds uit een convenant van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het bedrijfsleven op nationaal en regionaal niveau en anderzijds uit verbodsbepalingen in internationale, nationale, regionale en lokale regelgeving. (Bron: Provincie Zuid-Holland)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief