Verantwoordelijke schipper moet tevens ADN-deskundige zijn

1422

Vanaf 1 januari 2015 moet de verantwoordelijke schipper ADN-deskundige zijn. Verder moet aan boord van tankers de verantwoordelijke schipper in het bezit zijn van een ADN-gas- of chemiecertificaat wanneer een G- of C-tanker nodig is voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen.

In het ADN staat dat de verantwoordelijke schipper tevens ADN-deskundige moet zijn. Voor deze regels is een overgangsvoorschrift afgesproken tot 31 december 2014. De overgangsvoorschriften (ADN-randnummer 1.6.8) gelden voor de bepalingen in het ADN die gaan over de deskundige aan boord en de structuur van de opleiding. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen de verantwoordelijke schipper een ADN-diploma (conform ADN-randnummer 8.2.1.2) moet hebben.

Verantwoordelijke schipper moet tevens ADN-deskundige zijnVerder moet de verantwoordelijke schipper van een tanker:
– tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen waarvoor in hoofdstuk 3.2, Tabel C, kolom (6) een tankschip van het type G is voorgeschreven, deskundige als bedoeld in 8.2.1.5 zijn (ADN G-certificaat),
– tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen waarvoor in hoofdstuk 3.2, Tabel C, kolom (6) een tankschip van het type C is voorgeschreven, deskundige als bedoeld in 8.2.1.5 zijn (ADN C-certificaat).

Wanneer de schipper, die aangewezen is als verantwoordelijke, zijn (wettelijke) rust geniet, is het niet zo dat er een andere schipper aan boord ook ADN-deskundige moet zijn. Dit is zo in ADN Committee afgesproken.

Vervoerder

Het is de verantwoordelijkheid van de vervoerder om te bepalen welke schipper aan boord de verantwoordelijke schipper is en deze keuze in een document aan boord vast te leggen. Indien hieromtrent niets is bepaald, is het voorschrift op elke schipper van toepassing.

In afwijking van het bovenstaande is het voor het laden en lossen van gevaarlijke goederen in een duwbak voldoende dat de persoon die voor het laden en lossen en voor het ballasten van de duwbakken verantwoordelijk is, beschikt over de in 8.2.1.2 voorgeschreven deskundigheid. (Bron: CBRB)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief