‘Velsertunnel voldoet niet aan de norm, maar is wel veilig’

734

De Velsertunnel voldoet aan de tunnelwet. De tunnel voldoet echter nog niet aan de veiligheidsnorm waaraan de tunnel volgens deze wet moet voldoen op 1 mei 2019. De Velsertunnel wordt in 2016 gerenoveerd en voldoet daarna aan alle wettelijke eisen die gesteld worden per 1 mei 2019.

Schultz: ‘Velsertunnel is veilig’Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu schrijft dit na Kamervragen van Tweede Kamerlid Sander de Rouwe (CDA). De Rouwe stelde de vragen na aanleiding van het bericht dat de kans op een dodelijk ongeval in de Velsertunnel bijna twee maal groter is dan wat de wet maximaal toelaatbaar acht.

Wel veilig

Schultz deelt de conclusie van onderzoeksbureau Movares dat het risico in de huidige situatie niet onder de norm voor groepsrisico blijft, maar ontkent dat de tunnel nu niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. ‘De Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA) herbevestigt dat het risico in de huidige situatie niet voldoet aan de norm voor het groepsrisico. De tunnel voldoet echter nog niet aan de veiligheidsnorm waaraan de tunnel op 1 mei 2019 moet voldoen. Dit betreft geen nieuwe informatie, dit was immers reeds openbaar bij het vaststellen van de nieuwe Tunnelwet in 2013.’

De benodigde maatregelen zijn voorzien bij de renovatie in 2016. ‘Een maatregel die al eerder is ingevoerd bij de Velsertunnel, is filedosering. Dit zorgt voor een gedoseerde toestroom van verkeer naar de tunnel toe waardoor de kans op een file in de tunnel afneemt. Dit heeft een positief effect op het groepsrisico en verkleint de overschrijding van de norm.’ (Bron: Ministerie I&M)

Meer nieuws over de Velsertunnel:
Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht
Velsertunnel onveilig
Vluchtroute Velsertunnel voldoet niet aan Bouwbesluit 2012
Wijker- en Velsertunnel dicht vanwege ongevallen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief