Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht

746

De Velsertunnel bij IJmuiden gaat vanaf het voorjaar 2016 negen maanden helemaal dicht wegens een grootschalige renovatie. Afsluiting van beide tunnelbuizen is nodig vanwege de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers.

De Velsertunnel is een belangrijke verbinding voor de regio IJmuiden en Beverwijk; dagelijks rijden er meer dan 65.000 voertuigen doorheen. Het was enige tijd onduidelijk hoe lang de tunnel tijdens de renovatie dicht zou gaan, wat met name in de regio IJmond leidde tot zorgen.

Velsertunnel in 2016 negen maanden dicht Aanvankelijk ging Rijkswaterstaat uit van een bouwtijd van anderhalf jaar. Dit is nu teruggebracht tot negen maanden. ‘Door in beide buizen aan het werk te gaan, kan de beschikbare bouwtijd zo efficiënt mogelijk worden benut,’ zegt Rijkswaterstaat-omgevingsmanager Ilkel Taner. ‘Zo verloopt het werk dus sneller, beter en veiliger.’

Noodzaak afsluiting
Veiligheid is de belangrijkste reden voor de complete afsluiting in 2016. Rijkswaterstaat vervangt alle installaties in de Velsertunnel, zoals de verlichting, de ventilatie en het blussysteem. Deze installaties zijn onderling nauw verbonden en van levensbelang voor de veiligheid in de hele tunnel; wordt er bijvoorbeeld aan de ventilatie gewerkt, dan heeft die in beide buizen een verminderde capaciteit. ‘Het is niet verantwoord de tunnel deels open te houden als er aan de systemen wordt gesleuteld,’ zegt omgevingsmanager Taner.

Over de renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Daarnaast worden tunneltechnische installaties vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief