VEKA sponsort Stichting ALS

625

VEKA sponsort Stichting ALSDe Werkendamse VEKA Group is een meerjarige sponsorovereenkomst aangegaan met Stichting ALS Nederland omdat zij zich zowel maatschappelijk als persoonlijk zeer betrokken voelt met het doel waar deze stichting zich voor inzet. VEKA levert de stichting een financiële bijdrage.

De stichting zet zich volledig in voor het bestrijden van de genadeloze ziekte ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose), een ongeneeslijke zenuw- en spieraandoening. Bij iemand die lijdt aan deze ziekte vallen spiergroepen stuk voor stuk uit, met als gevolg dat het lichaam steeds verder verlamt. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 500 mensen de diagnose ALS en hebben dan doorgaans nog drie tot vijf jaar te leven.