‘Veertig nieuwe Shell tankers zijn financiële dolksteek tankvaart’

2535

Open brief van tankvaartondernemer Hens van Buren aan de directie van Shell

‘De afgelopen maanden gonsde het van de geruchten dat Shell veertig nieuwe binnenvaarttankers in de markt gaat zetten, aangedreven op LNG. Intussen is duidelijk geworden dat het geen geruchten betreft, maar dat Shell inderdaad voornemens is veertig nieuwe binnenvaarttankers toe te voegen aan de markt, volgens welingelichte kringen. Echter, deze schijnen uiteindelijk op de markt te komen door ze met achtergestelde leningen via bevrachters te laten financieren en exploiteren, zo blijkt uit onze informele informatiestroom. De plannen liggen op de dit moment bij ca. vijf bevrachters op tafel zo vernemen wij.

‘Veertig nieuwe Shell tankers zijn financiële dolksteek in rug tankvaart’Zoals u ongetwijfeld weet, betreft het hier een capaciteitsuitbreiding van ca. 100.000 ton, welke de markt ernstig zal verstoren. Op dit moment wordt er al ver beneden de kostprijs gevaren. Shell profiteert hier zelf ook van. Momenteel laat Shell, met via bevrachters als time charter in gehuurde tankers, ca 20% beneden de kostprijs vervoeren. Daar komt bij, dat Shell inmiddels deze schepen ook aan derden door bevracht en zodoende de markt nog verder onder druk zet. Bevrachters, die schepen als time charter verhuren aan Shell, worden door dezelfde time charters, beconcurreerd op de spotmarkt. De tankvaartvloot is door verandering van wetgeving en vraag vanuit de markt, de laatste vijftien jaar geheel vernieuwd en dubbelwandig gemaakt, waarbij er voor honderden miljoenen is geïnvesteerd.
Er is tevens een flinke inhaalslag gemaakt wat de milieubelasting betreft. Helaas is er teveel capaciteit op de markt, o.a. ontstaan door overfinanciering door allerlei partijen. Bovendien zal de vraag naar scheepsruimte, door veranderingen in de wereldmarkt, eerder af- dan toenemen.

Deze order van Shell, zal door de significante capaciteitsuitbreiding die dit teweegbrengt, een financiële dolksteek in de rug van de tankvaartbranche zijn. De tankvaartbranche in de laatste drie jaar geconfronteerd met een kapitaalsvernietiging van ca 20%. We vrezen voor nog meer kapitaalsvernietiging, wanneer Shell deze order door zal zetten. We denken dat de branche dit niet aan kan, met alle financiële gevolgen van dien. Tevens zal de veiligheid, door geldgebrek van veel ondernemers, in het geding raken. Niets verdienen, maar geld toe moeten leggen, zal resulteren in bezuinigingen op zaken, welke niet bevorderlijk zijn voor de veiligheid van de tankvaartbranche.

Shell opent eerste Europese LNG-tankstation voor vrachtwagensHet gros van de time charter schepen, die Shell op dit moment inhuurt, vaart nu al onderbemand. We denken dat dit niet past bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), waar Shell, voor staat.
Hoe duurzaam is zo’’n vlootuitbreiding dan uiteindelijk, wanneer men bovenstaande in ogenschouw neemt? Is Shell zich bewust van de marktverstoring die deze order met zich meebrengt? Het is onwenselijk om de bestaande vloot, die voor ca 20-30% is afgeschreven, weg te zetten als overbodig, terwijl ze aan alle laatste wettelijke eisen voldoet.
Wanneer Shell LNG in de mark wil zetten, is dit wellicht ook te realiseren door de bestaande time charter tankers om te bouwen naar LNG. Tevens is het dan, in het kader van MVO, wenselijk de eventuele tonnen die Shell toe wil voegen aan de markt, te compenseren door bestaande tonnage uit de markt te nemen.

Zoals u ongetwijfeld weet, is varen op LNG, niet voor iedereen rendabel. Pas vanaf ca. 5.000 draaiuren kan LNG rendabel zijn, mits de dieselprijs niet te laag is. Daarbij komt, dat ca 70% van de tankvaartvloot door het beperkte vaargebied (ARA-gebied) aan hooguit 2.000 draaiuren op jaarbasis komt. Ook de vervuiling door het giftige methaanslib, wordt onderschat.
Als Shell zich wil inzetten voor het beperken van milieubelastend transport, is het promoten van GTL diesel en het ombouwen van schepen naar LNG, een meer verantwoorde manier van ondernemen en tevens wenselijker dan toevoegen van nog meer tonnage aan een reeds verziekte tankvaartmarkt!

Ons verzoek aan u is, het voornemen van Shell, om veertig nieuwe binnenvaarttankers op deze wijze in de markt te zetten, te herzien op basis van de onvermijdelijke gevolgen voor de sector.
Hopelijk bent u bereid andere mogelijkheden te onderzoeken,, wellicht in samenspraak met de brancheorganisaties om de bestaande vloot te verduurzamen. Onze sector is zich meer en meer bewust van de noodzaak tot verduurzaming, een incentive vanuit Shell, om de bestaande vloot aan de toekomstige emissie-eisen te kunnen laten voldoen is wenselijker dan een nog grotere concurrentie in deze conjunctuurgevoelige branche.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief