Veel mis met arbeidsomstandigheden zeecontainerbedrijf

466

Bij een controle van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij een zeecontainerbedrijf in het zuiden van het land constateerde de inspectie verschillende overtredingen op het gebied van de arbeidomstandigheden. De controle bij het bedrijf, dat zeecontainers repareert en opknapt, werd gezamenlijk uitgevoerd door de Inspectie SZW, de gemeente en de politie.

Veel mis met arbeidsomstandigheden zeecontainerbedrijfUit de controle kwamen onder meer overtredingen op het vlak van veiligheid en gebruik van brandgevaarlijke stoffen op plaatsen waar dat niet mocht, naar voren. Tijdens de controle is tevens een bedrijfsactiviteit, het spuiten van containers, op het terrein stilgelegd. De Inspectie doet nog verder onderzoek naar mogelijke overtredingen op het gebied van minimumloon en arbeidstijden.
De gemeente constateerde daarnaast dat medewerkers illegaal op het terrein woonden. Naast het feit dat er sprake was van illegale bewoning, waren de woonomstandigheden erg slecht. Verder werden er milieuovertredingen geconstateerd.

Naar aanleiding van de controle is de Belastingdienst op de hoogte gebracht van de bevindingen. De Belastingdienst zal mogelijk verdere actie richting het bedrijf ondernemen.