Van den Bosch Transporten blijft overtuigd van haar gelijk

692

ERP – Van den Bosch Transporten is ervan overtuigd dat de beschuldigingen van de FNV aan het adres van het transportbedrijf iedere wettelijke grondslag missen en dat de rechter dit gaat bevestigen. Dit stelt operationeel directeur Marcel Wouterse na aanleiding van de rechtszaak die dinsdag dient in Den Bosch.

De FNV en Van den Bosch Transporten voeren al jarenlang een intensieve discussie over het inzetten van chauffeurs van buitenlandse vervoerders in het internationale transport. De FNV neemt volgens Van den Bosch het principiële standpunt in dat de Nederlandse cao voor de sector ook voor die chauffeurs geldt. Hun loon moet volgens de bond te allen tijden gelijk zijn aan dat van hun collega’s met een Nederlands paspoort en dienstverband. Van den Bosch Transporten vindt echter dat dit in het internationale transport niet het geval kan zijn.

FNV dagvaardt Van den Bosch Transporten om sociale dumpingBetreuren

De pogingen van Van den Bosch Transporten om in samenspraak met de FNV tot een breed gedragen convenant te komen over de inzet en beloning van buitenlandse vervoerders, zijn volgens Wouterse niet geslaagd. ‘De FNV blijft bij haar principiële standpunt. Wouterse betreurt dit ten zeerste. Toch maken we ons grote zorgen. Allereerst wordt een discussie die vele ondernemingen aangaat gevoerd in de vorm van een juridische strijd met één bedrijf. Dit is schadelijk voor ons imago. Tegelijkertijd is de aanpak van de FNV ronduit gevaarlijk. Wanneer de bond onverhoopt in het gelijk wordt gesteld, staat de deur voor rechtszaken tegen bedrijven zoals wij wagenwijd open. Dat kan vergaande gevolgen hebben voor de concurrentiekracht van bedrijven, de sector als geheel en het verdienvermogen van Nederland. Duidelijkheid over welke chauffeur voor welke werkzaamheden welk loon moet ontvangen is van groot belang. Maar wanneer alle chauffeurs van buitenlandse vervoerders die in het internationale transport worden ingehuurd door Nederlandse bedrijven een Nederlands salaris moeten ontvangen, ontstaat een zeer scheef speelveld voor internationale Nederlandse transportbedrijven. Hun marktpositie komt onverantwoord onder druk te staan. En waar de continuïteit van ondernemingen in gevaar komt, verdwijnen bedrijven en banen.’

Nuancering

‘De Europese richtlijn detachering, het relevante wettelijke kader voor deze discussie, laat de mogelijkheid voor interpretatie’, aldus Wouterse. ‘Er is ruimte voor nuancering bij het toepassen van onze cao bij het inzetten van buitenlandse arbeidskrachten door subcontractors. En dat is niet voor niets het geval. Waarom zou een buitenlandse chauffeur in dienst van een buitenlands bedrijf die ons land tijdens zijn werk niet eens aandoet bijvoorbeeld onder onze cao moeten vallen? Ons bedrijf blijft ver van zaken als verdringing, loondumping en schijnovereenkomsten. Tegelijkertijd vinden we dat de toepasbaarheid van Nederlandse cao’s altijd in redelijkheid moet worden bekeken en vastgesteld.’

Collectieve aanpak

Van den Bosch Transporten wil niet in onmin met de FNV leven en respecteert de belangen die de bond dient. Daarnaast onderstreept de onderneming het gedeelde belang van het borgen van werkgelegenheid door het faciliteren van een krachtige logistieke sector.
‘Daarom willen wij dat het gesprek over de inzet en betaling van buitenlandse vervoerders wordt gevoerd op de plekken waar dat hoort’, aldus Wouterse. ‘Er is een nationale en internationale politieke discussie nodig. Die moet leiden tot het opstellen van eenduidige Europese regelgeving en uniforme handhaving. Daarnaast moeten de stakeholders in de Nederlandse logistieke sector – werkgevers, werknemers en de overheid – om de tafel om samen te komen tot redelijke en praktische afspraken. Het spreekt voor zich dat Van den Bosch Transporten daar een constructieve partij in wil zijn.’ (Bron: Van den Bosch Transporten)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief