Van den Bosch in hoger beroep

701

ERP – Van den Bosch Transporten uit Erp gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Volgens operationeel directeur Marcel Wouterse is er sprake van een verschil van mening over de toepasbaarheid van de Europese detacheringsrichtlijn.

Van den Bosch: ‘Eisen FNV brengen concurrentiepositie in gevaar’De FNV heeft Van den Bosch Transporten B.V., Silo-Tank KFT en Van den Bosch Transporte GmbH voor de rechter gedaagd op beschuldiging van het niet naleven van de cao voor het beroepsvervoer en daarmee voor het onrechtmatig handelen jegens zijn chauffeurs. Gelijktijdig vertegenwoordigt de vakbond tien voormalige chauffeurs van het Hongaarse Silo-Tank in een loonvordering.

Waarom?

‘De inhoud van dit tussenvonnis bestempelt de complexiteit van deze richtlijn’, zegt Wouterse. ‘De rechter heeft duidelijk gemaakt dat de chauffeurs niet in dienst zijn van Van den Bosch Transporten en dat er geen sprake is van schijnconstructies en postbusfirma’s. Toch is de rechter van mening dat de betreffende chauffeurs volgens de detacheringrichtlijn bij hun Hongaarse werkgever recht hebben op Nederlandse basisarbeidsvoorwaarden. Maar waarom zou een buitenlandse chauffeur in dienst van een buitenlands bedrijf dat internationale transporten verricht onder de Nederlandse cao moeten vallen?’

Collectieve aanpak

De toepasbaarheid van de detacheringsrichtlijn binnen het internationale transport blijft volgens Wouterse dan ook onderwerp van discussie. ‘Deze richtlijn is onvoldoende duidelijk. Deze materie vraagt om overkoepelende regelgeving die duidelijkheid moet bieden over de verloning van chauffeurs die in het internationale transport worden ingezet.’

Politieke discussie

Van den Bosch Transporten blijft van mening dat een discussie die vele ondernemingen aangaat niet gevoerd kan worden in de vorm van een juridische strijd met één bedrijf. ‘Daarom willen wij dat het gesprek over de inzet en betaling van buitenlandse vervoerders wordt gevoerd op de plekken waar dat hoort’, benadrukt Wouterse.
‘Er is een nationale en internationale politieke discussie nodig. Die moet leiden tot het opstellen van eenduidige Europese regelgeving en uniforme handhaving. Daarnaast moeten de stakeholders in de Nederlandse logistieke sector – werkgevers, werknemers en de overheid – om de tafel om samen te komen tot redelijke en praktische afspraken. Het spreekt voor zich dat wij daar een constructieve partij in willen zijn.’

Vervolgprocedure

De rechter heeft de Hongaarse werkgever Silo-Tank KFT gevraagd om meer informatie over de mogelijk toepasbare Nederlandse arbeidsvoorwaarden in te dienen in relatie tot de loonvordering van de Hongaarse chauffeurs. Deze zaak zal op 5 februari 2015 verder worden behandeld. Tevens heeft de rechtbank bekendgemaakt dat de rechtszaak die vakbond FNV heeft aangespannen tegen Van den Bosch Transporten BV, Silo-Tank KFT en Van den Bosch Transport GmbH op beschuldiging van het niet naleven van de cao voor het beroepsvervoer op 22 januari 2015 verder wordt behandeld. (Bron: Van den Bosch Transporten)

Lees ook:
Achterstallig loon voor Hongaarse chauffeurs

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief