Van den Bosch: ‘FNV brengt concurrentiepositie in gevaar’

755

De eisen die FNV Bondgenoten op tafel legt inzake de mogelijke sociale dumping bij Van den Bosch Transporten kan de concurrentiepositie van het bedrijf in gevaar brengen. Het transportbedrijf vraagt zich af of de juridische stellingen van de FNV hout snijden en legt de gang naar de rechter van het FNV uit als een uiterst drukmiddel die geen positief effect heeft op een algemene oplossing.

Volgens Van den Bosch is de gang naar de rechter geen oplossing voor het vraagstuk dat voorligt: de betaling van internationaal opererende chauffeurs. ‘Dat vraagstuk is namelijk niet een punt Van den Bosch: ‘Eisen FNV brengen concurrentiepositie in gevaar’dat alleen Van den Bosch Transporten raakt. Het betreft zelfs niet alleen de Nederlandse Transportsector. Het is een Europese kwestie die niet in een (Nederlandse) gerechtelijke procedure kan en moet worden opgelost.’

Te eenvoudig
Van den Bosch vindt het te eenvoudig om te stellen dat alle chauffeurs gelijk betaald moeten worden, of ze nu vanuit bijvoorbeeld Polen of vanuit Nederland rijden. ‘Voor Nederlandse transportbedrijven, actief in Europa, is de vraag hoe chauffeurs moeten worden beloond – ook chauffeurs die in dienst zijn van transportondernemingen in het buitenland – natuurlijk van groot belang. Het is bepalend voor de concurrentiepositie van die bedrijven, het vestigingsklimaat in Nederland en ook voor de werkgelegenheid in binnen- en buitenland.’

‘Deze materie is een punt van discussie en in die zin heeft de FNV het recht om dat te agenderen. Maar het helpt niemand – en zeker niet de werknemers in Nederland – om daarin één transportbedrijf te betrekken. De problematiek speelt bij alle internationale transporteurs in Nederland en daarbuiten. Van den Bosch Transporten heeft van meet af aan het standpunt ingenomen dat deze discussie op een ‘hoger’ plan moet worden gevoerd: in Europa. Want zonder level playing field worden vooral Nederlandse transportbedrijven – en daarmee ook de Nederlandse werkgelegenheid – benadeeld. Helaas is FNV tot op heden ongevoelig gebleken voor ons verzoek de discussie naar een hoger level te brengen. Onze uitnodiging blijft echter staan.’

Gebrekkige argumentatie
Van den Bosch vindt de argumentatie van de FNV niet valide of op z’n minst gebrekkig. ‘Door op te komen voor de rechten van chauffeurs met een niet-Nederlands paspoort wordt de werkgelegenheid van Nederlandse chauffeurs bedreigd. In Nederland gevestigde transportondernemingen worden ten opzichte van bedrijven in andere Europese landen op achterstand gezet. Dan resten twee opties: de onderneming in z’n geheel naar een buitenland verplaatsen of de concurrentieslag verliezen. Met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid in Nederland. Onze conclusie is dat dit alleen op Europees (politiek) niveau kan worden opgelost. Een rechtszaak in Nederland tegen een individuele ondernemer (in dit geval Van den Bosch Transporten) helpt niet.’

Vertouwen
Van den Bosch zegt zich voor te bereiden  op het voeren van de rechtszaak, waarbij het vertrouwen is dat de FNV inziet dat de oplossing niet via de rechter wordt gevonden, maar in dialoog tussen de bond en de transportsector. (Bron: Van den Bosch Transporten)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter