Vaker boetes in België

697

Vrachtwagenchauffeurs krijgen in België steeds vaker in België een boete voor overtredingen van de regels voor de rij- en rusttijden, vrachtbriefvoorschriften en het gebruik van de tachograaf of overbelading. Volgens verladersorganisatie EVO lijkt het inmiddels vaste werkwijze dat controleambtenaren buitenlandse chauffeurs zo hoog mogelijke boetes opleggen. Daarbij wordt steevast ‘onmiddellijke inning’ geëist; niet betalen is niet doorrijden.

In België mogen agenten of ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer bij geconstateerde overtredingen van de reglementeringen de onmiddellijke inning van de boete Vaker boetes in Belgiëvragen. Door betaling vervalt in principe de strafvordering. Dat wil zeggen dat de zaak niet voorkomt voor de Politierechtbank. Bij ernstige overtredingen zal het Belgische openbaar ministerie de overtreder binnen een maand – te rekenen van de dag van de betaling – op de hoogte stellen van haar voornemen om alsnog een strafvordering in te stellen.

Geen bezwaar
Onmiddellijke inning wordt bij overtredingen in het wegvervoer standaard geëist, zo constateert EVO. ‘Er is echter instemming nodig van de overtreder voordat de controleambtenaar de procedure tot onmiddellijke inning mag volgen. Er is namelijk ook geen mogelijkheid meer om bezwaar aan te tekenen, omdat de eventuele verdere strafvervolging door de inning vervalt.’

Onterecht
Wanneer een chauffeur, of diens werkgever, meent dat een boete onterecht is opgelegd of dat het boetetarief te hoog is, kan hij of zij volgens de EVO aan de verbalisant verzoeken een proces-verbaal op te stellen. ‘Bij ontvangst van het proces-verbaal is er de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Bijna altijd gaat het verzoek om een proces-verbaal op te stellen, gepaard met de betaling van een bedrag in consignatie; dit bedrag is in de regel gelijk aan de boete die zou worden opgelegd. Het geconsigneerde bedrag wordt bij een terecht bezwaar geheel of gedeeltelijk terugbetaald en bij veroordeling wordt de betaalde som aangewend voor de betaling van de uiteindelijke boete.’

Bron: EVO