Vakbondsleden stemmen tegen onderhandelaarsakkoord TNT

437

Het onderhandelaarsakkoord bij TNT Express gaat niet door. De leden van FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en BVPP hebben massaal tegen het resultaat van de onderhandelingen gestemd. Alleen de achterban van CNV Publieke Zaak was voor.

De vier samenwerkende bonden hebben het onderhandelaarsakkoord afgelopen week aan hun leden bij TNT Express voorgelegd. In het akkoord staan afspraken over de manier waarop de voorgenomen gedwongen ontslagen in de PUD-organisatie binnen TNT Express kunnen worden voorkomen en de beoogde structurele besparing van Winst TNT Express keldert met 25%2,5 miljoen euro op jaarbasis en de gewenste flexibiliteit op een andere manier kan worden bereikt.

Alleen leden CNV voor

Iedere bond heeft afzonderlijk een stemming gehouden. Alleen de leden bij CNV hebben voor het akkoord gestemd. Bij FNV Bondgenoten stemde 86% tegen.  Om het onderhandelaarsakkoord door te laten gaan dienden alle vier de bonden voor te stemmen. Dit komt omdat de cao opengebroken diende te worden om maatregelen uit het akkoord door te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat alle vier de bonden die de cao eerder hebben getekend daarmee akkoord moeten gaan.

In goed overleg

TNT Express heeft nog niet gereageerd. De FNV gaat ervan uit dat ze in goed overleg met het bedrijf de situatie gaan bespreken. Voor de bonden blijft staan dat gedwongen ontslagen niet aan de orde kunnen zijn als TNT nieuwe initiatieven neemt om te besparen. (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief