Vaargeul Boontjes drempelvrij

480

Rijkswaterstaat heeft de baggerwerkzaamheden in de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) afgerond. De hele vaargeul heeft nu een diepte van 3,80 –NAP en een (bodem)breedte van 100 meter.

Met het verdiepen van de vaargeul hoeven de schippers minder rekening te houden met de tijvensters en is de doorstroming voor de scheepvaart op de vaargeul geoptimaliseerd en dus een vlotte en veilige vaart.

Vaargeul Boontjes drempelvrijGasleiding verdiepen
Op 1 oktober zijn de baggerwerkzaamheden aan het Noordelijk deel van de vaargeul gestart: over een lengte van 730 meter was de vaargeul daar een diepte van 3.20 onder NAP. Inmiddels is de hele vaargeul 3,80 –NAP diep en 100 meter (bodem)breed.

In het najaar van 2012 is de vaargeul gebaggerd over een lengte van 2 kilometer (de 1e fase). Het noordelijke deel kon in 2012 niet op diepte worden gebracht als gevolg van de daar aanwezige kabels en leidingen. Na onderzoek bleek dat de gasleiding verdiept moest worden. Dit is gebeurd in het voorjaar van 2013.

Wens
Volgens hoofdingenieur Sieben Poel van Rijkswaterstaat is een langgekoesterde wens in vervulling gegaan. ‘De vaarweg Boontje is drempelvrij. Dit betekent voor de beroeps- en recreatievaart meer ruimte qua tijvensters en op het water ofwel een vlottere en veiliger vaart. De voorbereiding door de provincie en de goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie en aannemer hebben geleid tot dit mooie resultaat voor de regio.’ (Bron: Rijkswaterstaat)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter