Utrecht weert per 1 januari oudere diesels

385

UTRECHT – Met ingang van 1 januari 2015 is in Utrecht de verscherpte milieuzone van kracht. Daarbij wordt personen- en bestelauto’s met een dieselmotor en registratie voor 1 januari 2001 de toegang tot Utrecht ontzegd. Voor vrachtverkeer blijft de minimale toelatingseis Euro IV.

milieuzoneDe gemeente Utrecht hanteert tot 1 mei 2015 een gewenningsperiode, waarbij bezitters van oudere dieselauto’s gewaarschuwd of aangesproken wordt door opsporingsambtenaren over de toelating. Na 1 mei 2015 zal er echter daadwerkelijk beboet worden indien men de milieuzone betreedt met een niet toegelaten voertuig.

Subsidie

De gemeente Utrecht biedt nog wel subsidie voor zowel de sloop van een vervuilende bestelauto als de aanschaf van een milieuvriendelijke bestelauto. Deze subsidiemogelijkheden komen bovenop de subsidie die vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt geboden. Hou daarbij in het achterhoofd dat de subsidie vanuit RVO tot 1 januari 2015 loopt.

Ontheffing

Er is een aantal mogelijkheden om ontheffing te verkrijgen:
•    Langdurige ontheffing oldtimer (dieselauto van veertig jaar of ouder).
•    Langdurige ontheffing voertuigen aangepast om medische redenen.
•    Dagontheffing bestelauto.
•    Dagontheffing camper bewoner binnenstad.
•    Jaarontheffing zakelijk gereden bestelauto op financiële  grond.
•    Ontheffing onbepaalde tijd bij onvoorziene omstandigheden. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief