UPS betaalt geen loonsverhoging

902

UPS wil volgens CNV Vakmensen geen drie procent loonsverhoging betalen. UPS zegt pas bereid te zijn een loonsverhoging te betalen nadat er een cao-afspraak tussen de werkgeversorganisatie TLN en de vakbonden over verhoging van de lonen is gemaakt.

‘Dat is lekker goedkoop’, schrijft CNV. ‘Tegelijk geeft het management van UPS aan dat zij geen begrip hebben voor onaangekondigde acties van de vakbonden. UPS gaat zich beraden hoe ze hier anders mee om kunnen gaan om de continuïteit en de werksfeer te waarborgen.’

De oplossing

De meest simpele oplossing is dat UPS een afspraak maakt met de vakbonden om het gereserveerde bedrag aan loonsverhoging te gaan betalen. ‘UPS kan Staking bij UPS Amsterdam; ‘No pakjes today’met vakbonden een cao-afspraak maken. Als UPS bereid is om 3% loonsverhoging te betalen maken we gelijk de afspraak dat er geen acties meer gevoerd worden. De continuïteit is gewaarborgd en ook de werksfeer zal beter worden. Meer loon is altijd welkom en kan ook een waardering zijn van UPS aan de werknemers voor het werk dat zij doen.’

UPS wil geen cao afsluiten

Vrijdag 11 juli sprak CNV met Erik Dekker, bedrijfsjurist van UPS. ‘Uit dat gesprek blijkt duidelijk dat UPS  niet van plan is om het gereserveerde geld voor een loonsverhoging ook echt aan de werknemers te gaan betalen. Pas nadat er een cao-afspraak tussen de werkgeversorganisatie TLN en de vakbonden over verhoging van de lonen is gemaakt, gaat UPS de dan afgesproken loonsverhoging betalen.’

UPS wil geen tijdelijke cao met het CNV afsluiten. ‘De cao beroepsgoederenvervoer is een standaard cao. Dat betekent dat je daar niet van mag afwijken. Stel, er komt landelijk een cao-afspraak waarin met terugwerkende kracht een loonsverhoging wordt afgesproken. Als die loonsverhoging lager is dan de loonsverhoging die UPS betaalt, kan UPS gedwongen worden om het verschil in loonsverhoging terug te vorderen bij de werknemers van UPS. Dit is eigenlijk het grootste bezwaar dat UPS aanvoert tegen het afsluiten van een eigen (tijdelijke) bedrijfs-cao. Ook zegt UPS dat zij niet gaan buigen voor acties die er bij het bedrijf gevoerd worden.’

‘Dode mus’

CNV vindt dat UPS haar werknemers blij maakt met een dode mus. ‘Ik heb het geld wel, maar jij krijgt het niet is eigenlijk de boodschap van UPS aan haar werknemers. Dat getuigt niet van respect van het management voor al die mensen die elke dag in de weer zijn om de klanten van UPS tevreden te stellen. En dan ook nog klagen over onaangekondigde acties. Dit lijkt meer op een ondoordachte actie van UPS om te proberen werknemers ervan te weerhouden mee te doen aan de acties die door de vakbonden worden georganiseerd voor een nieuwe cao.’ (Bron: CNV Vakmensen)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief