Uniforme regels voor binnenhavens

734

Binnenhavens vrijgesteld van Europees havenbeleidDe Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) maken gezamenlijk een modelhavenverordening. Als in alle havens dezelfde regels gelden, ontstaat meer duidelijkheid voor de scheepvaart. In maart is er een bijeenkomst waar de scheepvaart en havenbeheerders op het eerste concept kunnen reageren. U kunt zich daarvoor opgeven.

De NVB streeft al lang naar een uniforme havenverordening. De vereniging vroeg de VNG daaraan mee te werken, en de verordening als model aan gemeenten ter beschikking te stellen.
• De nieuwe verordening moet voorzien in:
• Duidelijkheid en uniforme regels voor de scheepvaart
• Beter inzicht in rechten en plichten van zowel de scheepvaart als de havenbeheerders
• Eenduidige begrippen en definitie
• Uniforme aanpak van orde, veiligheid en milieu in de haven
• Passende sets uniforme regels voor verschillende soorten havens zodat geen overbodige regels worden vastgesteld

Praktijkkennis
Een eerste concept ligt er nu. De VNG en de NVB willen dit graag voorleggen en bespreken met mensen uit de praktijk. Daarvoor wordt op 7 maart om 10:30 uur een bijeenkomst gehouden bij de VNG in Den Haag.
Kunt u vanuit de dagelijkse scheepvaart- of havenpraktijk een bijdrage leveren aan de discussie? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar nvb@binnenvaart.nl.

Meer informatie: www.vng.nl/modelverordeningen