Uitstel invoering abonnementen afvalgifte binnenvaart

606

Minister Schultz stelt de invoering van abonnementen voor de afgifte van afval in de binnenvaart uit tot 1 november 2013. Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) diende daarvoor een motie in. Dat meldt de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV).

Het uitstel is volgens de minister overigens geen afstel. ‘Ik moet daarbij wel zeggen dat aan dat uitstel het ministerie geld kost’, antwoordde de minister. ‘Ik zal in de tussentijd met RWS en de sector bekijken of de huidige inzamelpraktijk kan aansluiten bij de behoefte van de sector. Als wij daar uitkomen, komen wij uiteindelijk met een ander model. Als wij er echter niet uitkomen, zal ik het betaald abonnement per 1 november invoeren. Deze drie tot vier maanden uitstel kosten mij ongeveer 200.000 euro. Verder uitstel vind ik niet verantwoord. Ik heb echter liever een systeem met draagvlak, waar we allemaal achter staan, dan een systeem waarvoor dat niet geldt. Uiteindelijk moeten we dit echter doen.’

Onacceptabel

diongraus1Onlangs maakte Rijkswaterstaat bekend voor het inzamelen van huisvuil in de binnenvaart jaarlijks 500 à 600 euro per jaar te gaan vragen. De binnenvaartorganisaties vonden het onacceptabel. Koninklijke Schuttevaer kon nog wel enig begrip opbrengen dat het inzamelen niet meer gratis kan, maar vindt de genoemde bedragen onacceptabel. De Europese Schippersorganisatie (ESO) sprak haar verbazing uit. De ESO verzoekt overheden met klem de nationale invoering van een betaalsysteem voor deel C afvalstoffen op te schorten tot er een uniform systeem binnen het CDNI is afgesproken.

Petitie
De ASV begon op internet een petitie. Inmiddels hebben zo’n schippers de petitie ondertekend. Volgens de ASV gaat Rijkswaterstaat tegen de afspraken uit het Scheepsafvalstoffenverdrag in via een bedrijf, want dat is de SAB poot die dit regelt, de binnenvaart op kosten jagen. ‘Je moet als schipper dure abonnementen afsluiten om toegang te krijgen tot de inzamelpunten van afval. Nu is het Rijkswaterstaat in Nederland die dit doet maar wie zullen er allemaal volgen? Moet men over enkele jaren in elk land en/of elke  regio een apart abonnement afsluiten, bovenop de heffingen die al opgenomen zijn in haven- en liggelden? Op die manier gaat de binnenvaart meerdere malen betalen voor één en hetzelfde.’

Lees ook:
ESO vindt heffing bedrijfsafvalstoffen ‘veel te voorbarig’
Reactie binnenvaart op betaling voor scheepsbedrijfsafval
ASV: ‘Teken petitie schending Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV)’
Huisvuilcontainers terug op Volkeraksluizen
‘Kosten inzamelen huisvuil binnenvaart onacceptabel’