Uitbuiting bij lokale transporten IKEA Nederland en België

979

De vakbonden FNV Bondgenoten (NL) en BTB-ABVV (B) hebben onderzoek gedaan naar de bevoorradingstransporten van de IKEA winkels in Nederland en België. Gebleken is dat veel van deze, veelal binnenlandse transporten, worden uitgevoerd door buitenlandse chauffeurs die betaald worden volgens de regels van het land van herkomst.

De veelal Slowaakse en Bulgaarse chauffeurs werken via buitenlandse constructies in onder aanneming voor de Belgische transporteur die de transporten uitvoert in opdracht van IKEA. De vakbonden willen dat IKEA stopt met de verdringing van gezonde werkgelegenheid en weer zorgt voor echte banen met normale werkomstandigheden en een stabiel inkomen.

Chauffeursnomaden
Werk dat eerder werd uitgevoerd door lokale chauffeurs, wordt nu gedaan door chauffeurs die met bestelbusjes uit Slowakije en Bulgarije worden gehaald. Deze chauffeurs Uitbuiting bij lokale transporten IKEA Nederland en Belgiëverdienen een kwart van wat een chauffeur in lokale loondienst zou moeten verdienen. Veel van de chauffeurs zijn weken of zelfs maanden onderweg. Zij leven als nomaden in en om hun vrachtauto’s. In België spraken de vakbonden met een chauffeur die met zijn Bulgaarse vrachtwagen al zeven maanden onafgebroken achtereen in zijn voertuig leefde en alleen IKEA bevoorraadde.

Werkgelegenheid
Edwin Atema van FNV Bondgenoten: ‘IKEA is dit jaar 35 jaar gevestigd in Nederland en is daar trots op. Dagelijks importeert IKEA meubels om deze te verkopen onder de Nederlandse en Belgische consumenten. Naast de meubels importeert IKEA inmiddels ook de lage buitenlandse loonstandaarden. Een Bulgaarse chauffeur die in Nederland en België de winkels bevoorraad, verdient omgerekend nog niet eens twee euro vijftig bruto per uur. De Belgische en Nederlandse chauffeurs en de schatkist betalen hiervoor de rekening. Werkgelegenheid, premies en belastingen worden door IKEA uit Nederland en België weg georganiseerd. We gaan veroorzakers van de arbeidsverdringing nu gewoon publiekelijk bekend gaan maken. Te beginnen bij IKEA.’

Dubbele moraal
De vakbonden hebben hun zorgen geuit bij IKEA. Hoewel IKEA aangeeft zich verantwoordelijk te voelen en zegt hoge eisen te stellen aan hun transporteurs, kijkt IKEA hier gewoonweg de andere kant op. Bestuurder Egon Groen van FNV Bondgenoten: ‘We hebben meerdere keren heel expliciet gevraagd of IKEA eerlijke tarieven hanteert en uiteindelijk zegde IKEA toe met een antwoord te komen. We kregen een nietszeggend briefje. Op basis van de uitkomsten van ons onderzoek en onze gesprekken rond IKEA hebben wij sterke vermoedens dat IKEA met onmogelijke tarieven werkt. Het is wat ons betreft nu aan IKEA om aan te tonen dat ze tarieven betaalt waarmee transporteurs aan de hier geldende regels kunnen voldoen.’

Volgens de blauw gele meubelgigant zijn de zaken allemaal prima voor elkaar. Wel gaf IKEA aan werk uit te besteden op basis van de marktprijzen en niet op basis van de in Nederland en België geldende kostprijzen. Het wegkijken van IKEA maakt de dubbele moraal van IKEA pijnlijk duidelijk.

Bij de bron aanpakken
Tom Peeters van de BTB-ABVV: ‘De vakbonden houden IKEA nu verantwoordelijk voor het op een normale manier organiseren van hun lokale transporten. Transporteurs en werknemers worden door IKEA tegen elkaar uitgespeeld. We treden met IKEA dan ook niet in juridische discussies. Het kat-en-muisspel tussen chauffeurs en werkgevers wordt enkel en alleen veroorzaakt door het gedrag en prijsstellingen van multinationale ondernemen. Bij IKEA willen we dit probleem nu aan de bron aanpakken.’ (Bron: FNV)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter