Uitbreiding Schelderadarketen met acht nieuwe radarposten

512

De Schelderadarketen (SRK) wordt de komende jaren fors uitgebreid. Deze keten van verkeerscentrales en radarposten vormen het oog, oor en geheugen van de scheepvaart in het Scheldegebied. Momenteel bestaat de SRK uit vijf bemande verkeerscentrales en 21 onbemande posten. De komende jaren komen er acht radarposten bij.

Om een betere dekking te krijgen en de trafiek nog efficiënter te maken, komt er bij de Hedwige Prosperpolder een uitbreiding van twee onbemande radarposten. Daarnaast wordt een van de huidige radarposten (radarpost Prosperpolder op de dijk van de Hertogin Hedwigepolder) verplaatst in verband met de voorgenomen ontpoldering in dit gebied.

Uitbreiding Schelderadarketen met acht nieuwe radarpostenDe bouw van de volgende objecten is gepland:
1. een radartoren ‘PP3’ bij Beveren (BE)
2. een gapfiller bij Zandvliet (BE)
3. een radartoren op of bij de dijk nabij de Belgische ‘Grenspaal’ in de gemeente Reimerswaal (NL)
De oplevering van de te bouwen objecten is voorzien voor eind 2015.

Boveneinde Rede Antwerpen
Door de toename van de binnenvaart was er al langer sprake van om het werkingsgebied van de SRK verder uit te breiden. Dit project stond verschillende jaren ‘on hold’, maar nu is gekozen om het dekkingsgebied verder uit te breiden tot aan de Royersluis. Dit gebeurt samen met het havenbedrijf Antwerpen. Er komen twee nieuwe radartorens en een nieuwe sensor op een bestaand seinbord.

1. K3 bij Zwijndrecht (BE)
2. Scheldelaan, Antwerpen (BE)
3. Royersluis, Antwerpen (BE)

Hansweert
Bij Hansweert is ervoor gekozen om de kwaliteit van het radarsysteem te verhogen door de bouw van een:
1. volwaardige toren in Ossenisse (NL)
2. kleine gapfiller bij Hansweert (NL)
Deze objecten worden opgeleverd in 2015.

Publieksfunctie

Nieuw is dat aan de radartoren PP3 bij Beveren (Hedwige Prosperpolder) en de radartoren bij Ossenisse een publieksfunctie gekoppeld wordt. Via een uitkijkpost zullen bewoners, wandelaars en bezoekers kunnen genieten van het uitzicht op de scheepvaart, het landschap en de natuur.

Naast de genoemde uitbreiding van de Schelderadarketen met radarposten, verrijst op het voormalige werkeiland Neeltje Jans in Zeeland een nieuwe, 115 meter hoge radartoren, Radartoren Noord. (Bron: VTS-Scheldt)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief