‘Uitbreiding milieuzone Amsterdam in strijd met afspraak’

607

AMSTERDAM –  De Amsterdamse wethouder duurzaamheid Abdeluheb Choho presenteerde vandaag het plan om een milieuzone in te stellen voor bestelauto’s, taxi’s en touringcars. Volgens EVO, TLN, MKB-Amsterdam, VNO-NCW West, Amsterdam City en KNV is dit plan in strijd met een eerdere afspraak tussen het bedrijfsleven en het college van burgemeester en wethouders.

Boete overtreden milieuzone vrachtverkeer naar 230 euroDe organisaties spraken in de vorige collegeperiode met de hoofdstad af dat het bedrijfsleven eerst zelf maatregelen kon treffen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij zeggen deze afspraken na te komen en stellen dat Amsterdam dit op haar beurt ook moet doen. De organisaties willen daarom dat de alternatieve maatregelen, zoals afgesproken, eerst een kans krijgen om te slagen.

Green Deal Zero Emissie

Onderdeel van de gemaakte afspraken was bijvoorbeeld deelname van Amsterdam aan de zogeheten Green Deal Zero Emissie, die met proeftuinprojecten voor schonere en minder voertuigen voor het goederenvervoer in de grote steden moet zorgen. Ook hebben de belangenorganisaties zelf aanvullende maatregelen ontwikkeld die moeten leiden tot een efficiëntere en schonere logistiek in de hoofdstad.

Luchtkwaliteitsnormen

EVO, TLN, MKB-Amsterdam, VNO-NCW West, Amsterdam City en KNV begrijpen dat het gemeentebestuur de stad leefbaarder wil maken door de wettelijke luchtkwaliteitsnormen versneld te realiseren. De huidige milieuzone uitbreiden naar meer typen voertuigen is volgens de belangenorganisaties een begrijpelijke stap. Ook zijn de nieuwe plannen voor bestelauto’s vergelijkbaar met die van de milieuzone in Utrecht. Dit maakt het voor ondernemers eenvoudiger de regels na te leven omdat het geen nieuwe administratieve rompslomp creëert.

Voorwaarden

Hoewel het huidige voorstel bedrijven dus perspectieven biedt, stellen de organisaties de voorwaarde dat een eventuele uitbreiding van de milieuzone gepaard moet gaan met voldoende handvatten voor bedrijven. Zo mag de mobiliteitsagenda van de wethouder van Verkeer het goederenvervoer niet nog beperkender maatregelen opleggen. Ook moeten bestelauto’s met een bijzondere uitrusting die nog niet zijn afgeschreven, in aanmerking komen voor een ontheffing. Ook mist het bedrijfsleven slooppremies voor bestelauto’s die straks de stad niet meer in mogen.

Budget

Volgens de belangenorganisaties moet het Amsterdamse college laten zien dat de alternatieve projecten van het bedrijfsleven zoals afgesproken een kans krijgen te slagen, maar vooralsnog zijn de organisaties er niet gerust op dat daar voldoende budget voor is. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief