Tweede Kamer wil overbodige CCR-eisen afschaffen

849

DEN HAAG – De Tweede Kamerleden Eric Smaling (SP) en Betty de Boer (VVD) vinden dat minister Schultz werk moet maken van het afschaffen van overbodige eisen door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR). De minister ziet de motie als ondersteuning van haar beleid.

Tweede Kamer wacht op aanvalsplan spoorgoederenvervoerDe twee Kamerleden schrijven dat de binnenvaart per eenheid vervoerd product de meest duurzame en veilige is in de goederenvervoersector, maar dat met name het kleinere binnenvaartschip, maar ook de grotere schepen heel veel last hebben van de vele bouweisen die worden opgelegd door de CCR. Daarom willen ze dat de regering in 2015 in overleg met de sector een speerpunt maakt van het afschaffen van overbodige eisen door de CCR, bijvoorbeeld ten aanzien van kranen, geluid, de reling, lichtdoorlatendheid, et cetera. Ook moeten collega’s van de andere parlementen en bewindspersonen van de aangesloten landen bij de CCR hiervan onverkort in kennis worden gesteld met het nadrukkelijke verzoek zich bij dit streven aan te sluiten.

Beter uitvoerbaar

‘Dit is precies waar ik op inzet in de CCR’, is de reactie van de minister op de motie. ‘We hebben in 2014 bereikt dat deze regels uitgesteld worden. Ik vind het heel belangrijk om de binnenvaart concurrerend te houden. Maar nieuwe eisen moeten wel uitvoerbaar zijn. Daar zet ik mij voor in, bijvoorbeeld bij de heroverweging van de meest knellende nieuwbouweisen van de CCR. In de tussentijd gaan we ze opnieuw onderzoeken met als doel om beter uitvoerbare alternatieven te ontwikkelen en onzinnige regels te schrappen. Het onderzoek loopt. Dat doe ik uiteraard in nauw contact met andere landen.’

Geen nieuwe regels

Volgens Schultz staan op het gebied van technische regels op dit moment geen onderwerpen op de agenda. ‘Er zijn afspraken gemaakt tussen de CCR en de Europese Commissie over de ontwikkeling van een eenduidige technische standaard als basis voor CCR- en Europese regelgeving. Om dat goed te kunnen doen, worden er nu geen nieuwe regels gemaakt. In goed overleg met de commissie wordt hierop één uitzondering gemaakt. De CCR is bezig met regelgeving voor het gebruik van lng als brandstof. Dat vind ik een belangrijke en goede ontwikkeling. Nu is het varen op lng alleen met een ontheffing toegestaan, maar straks wordt het makkelijker voor een ondernemer om zijn schip te laten varen. Ik verwacht die regels in 2015.’ (Bron: Tweede Kamer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief