Tweede Kamer steunt verbreding sluis Kornwerderzand

941

DEN HAAG Het verbreden van de sluis en de bruggen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk, kan rekenen op brede steun van de Tweede Kamer. Onlangs werd een motie aangenomen waardoor 30 miljoen euro is gereserveerd voor het project.

Grotere sluis Kornwerderzand moet in 2018 een feit zijnDe verbreding van de sluis biedt volgens initiatiefnemers/regionale partijen mogelijkheden voor de scheepsbouw rond het IJsselmeer en volop kansen voor internationale kustvaart (vervoer over water) tussen Nederland en Noord en Noordoost Europa.

Financiering
Nu de motie is aangenomen, heeft de Tweede Kamer gevraagd om een definitief financieringsvoorstel. Daarvoor voeren initiatiefnemers gesprekken met Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast worden subsidies aangevraagd.

Eerder boden belangenorganisaties en vertegenwoordigers van dorpsbelangen uit het Noorden twee petities aan. Een bredere sluis vindt het bedrijfsleven belangrijk: ‘Het levert ongeveer 2500 banen bij scheepswerven en toeleveranciers op’. Volgens de dorpsbelangen van Makkum, Urk en Vollenhove is dat een uitstekend middel tegen krimp. (Bron: Provincie Friesland)