Kamer steunt accijnsbeleid staatssecretaris Wiebes

734

De Tweede Kamer steunt het accijnsbeleid van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66, , ChristenUnie en SGP steunt de accijnsverhoging.

Een deel van de oppositie is kritisch over het onderzoek. Omtzigt (CDA) hekelt het vertrouwelijke karakter van de gebruikte cijfers. Merkies (SP) wil dat Wiebes de evaluatie overdoet en onderzoek doet bij de pomphouders zelf. Volgens Van Dijck (PVV) is veel niet onderzocht, zoals de gevolgen voor de werkgelegenheid. Wiebes vindt het ondoenlijk om bijvoorbeeld allerlei gegevens over de werkgelegenheid te achterhalen, terwijl er geen duidelijk Eric Wiebes volgt waarschijnlijk ‘accijnsman’ Frans Weekers opverband is met de accijnsverhoging. De wel verzamelde cijfers zijn representatief en sluiten aan op het niveau van de pomphouder, stelt de staatssecretaris.

Langere periode

Omtzigt wijst op de bijstelling van de raming van de inkomsten door de accijnsverhoging, waaruit zou blijken dat er minder diesel is verkocht. Wiebes bestrijdt, in navolging van Neppérus (VVD), Koolmees (D66) en Nijboer (PvdA), dat er minder accijnzen binnenkomen door de verhoging. Volgens hem heeft de bijstelling daar ‘geen snars’ mee te maken. De staatssecretaris pleit ervoor om de vinger aan de pols te houden op basis van gegevens over een langere periode, omdat volgens hem dan een betrouwbaar beeld ontstaat. ‘Ik wil af van het gedoe met maandcijfers.’ Prinsjesdag is volgens hem een goede gelegenheid om weer te spreken over de effecten.

Geen compensatie

De gehele Kamer ziet de moeilijkheden van de pomphouders in de grensstreek. Dijkgraaf (SGP) vraagt naar compensatiemogelijkheden. Wiebes is daar niet voor, want dan moet de overheid ook allerlei andere fiscale maatregelen compenseren. Hij kan wel perspectief bieden: door de overheidsfinanciën gezond te maken, door de bedrijvigheid aan te zwengelen, zoals ook Neppérus en Nijboer opperden, en door veel meer banen te creëren. Koolmees vraagt om duidelijkheid en voorspelbaarheid van het beleid, evenals om internationale coördinatie. Verhoog niet steeds de accijnzen als er geld nodig is, zegt hij. Voor Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) is verlaging van de accijnzen de oplossing.

Geen maatregelen

Onderzoek naar de gevolgen van de accijnsverhoging gaven het kabinet eerder al geen aanleiding om maatregelen te treffen. Wiebes bleef ook nu bij zijn verhaal dat de accijnsinkomsten in het eerste kwartaal van 2014 zijn toegenomen. Hij ziet dan ook geen enkele reden de accijnsverhoging terug te draaien. De dalende verkoop van diesel in de grensstreek omschrijft hij nog steeds als een trend. ‘Er is een aanzienlijke extra opbrengst gerealiseerd en de effecten in de directe grensstreek tot tien kilometer van de grens lopen niet significant uit de pas met een meerjarige trend van teruglopende verkopen. ‘De geconstateerde grenseffecten lijken slechts ten dele het gevolg van de recente accijnsverhoging.’

Teleurgesteld

Transport en Logistiek Nederland (TLN) bleek na de presentatie van de cijfers zeer teleurgesteld in het besluit van staatssecretaris Wiebes de accijnsverhoging niet terug te draaien. ‘Het is duidelijk dat de staatssecretaris geen oog voor de feiten heeft en alle overweldigende bewijzen over de negatieve effecten van de verhoging naast zich neerlegt’, aldus TLN voorzitter Arthur van Dijk. Uit recent onderzoek van TLN onder haar leden bleek dat de accijnsverhoging de staatskas 340 miljoen minder aan opbrengsten oplevert terwijl het kabinet juist rekende op meer inkomsten. (Bron: Tweede Kamer)

Lees alle verhalen over de accijnsverhoging in het dossier

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief