Twee miljard voor invoering ERTMS is slechts een reservering

554

De twee miljard euro die staatssecretaris Mansveld heeft vrijgemaakt voor de invoering van ERTMS is slechts een reservering en geen gedetailleerde schatting. Experts schatten de invoering van het systeem voor het spoor maandag op zo’n vijf tot acht miljard euro.

Een serieuze raming komt wat betreft Mansveld pas na de verkenningsfase. ‘Het uitwerken, specificeren van de kostenraming en het op basis daarvan eventueel Mansveld onderzoekt mogelijkheden Calandbrugaanpassen van de financiële reservering is onderdeel van de verkenningsfase. Als er dan geen genoeg geld kan worden vrijgemaakt in het infrafonds, dan is het de vraag hoe verder te gaan het de invoering van ERTMS.’

Tien jaar uitrollen
Nederland heeft volgens Mansveld bewust kozen al in de verkenningsfase te starten met een pilot op het baanvak Amsterdam-Utrecht waar al ERTMS is aangelegd. ‘In de ERTMS-pilot doen machinisten en treindienstleiders praktijkervaring op met het rijden onder het beveiligingssysteem ERTMS op een druk bereden baanvak waar gelijktijdig ook het huidige beveiligingssysteem (ATB) in werking is. Deze situatie wordt Dual Signalling genoemd. Het rijden in een situatie waarbij twee systemen gelijktijdig functioneel zijn, is nieuw voor Nederland. In ieder geval gedurende de uitrolperiode, die tenminste tien jaar duurt, zullen er baanvakken zijn met ERTMS naast baanvakken waar nog ATB functioneert.’

Leren
‘Een pilot is om van te leren en leerpunten vooruitlopend op de daadwerkelijke uitrol tegen te komen’, schrijft Mansveld verder. ‘Knelpunten worden besproken tussen de deelnemende partijen (ProRail en NS zijn opdrachtnemer en ook andere vervoerders nemen deel), geadresseerd en opgelost. Deze aanpak moet ertoe leiden dat bij elk beslismoment de afweging kan worden gemaakt of er voldoende onderbouwing is om de volgende fase op verantwoorde wijze in te gaan. Dit gebeurt via formele go/no-go besluiten. De daadwerkelijke invoering van ERTMS vindt plaats wanneer zeker is dat de risico’s van invoering afdoende zijn beheerst.’ (Bron: Tweede Kamer)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter