TVM stopt sponsorgeld niet meer in sport maar in veiligheid

452

TVM verzekeringen gaat haar sponsorinvesteringen concentreren op het veiliger maken van het vrachttransport in Nederland en België. TVM kiest daarmee voor een veel maatschappelijkere inzet van sponsoring. Samen met haar leden (de bij TVM verzekerde Nederlandse vervoersbedrijven) gaat TVM initiatieven ontplooien om gezamenlijk het weg- en watertransport veiliger te maken.

Het doel is dat vervoerders die bij TVM verzekerd zijn, tot de veiligste van Europa gaan behoren. Samen met de transportsector gaat TVM de veiligste routes samenstellen, onveilige kruispunten aanpakken en vrachtauto’s beter beveiligen. TVM zal daarbij de nieuwste technieken toepassen.

Sportsponsoring
‘TVM wil haar kennis en mogelijkheden inzetten voor een veiligere samenleving’, schrijft bestuursvoorzitter Arjan Bos. ‘Dat betekent concreet dat wij onze klanten TVM stopt sponsorgeld niet meer in sport maar in veiligheidgaan helpen om hun transport veiliger te maken. TVM wil daarin vooroplopen en een betekenisvolle bijdrage leveren aan een veiliger vrachtvervoer. De sportsponsoring heeft ons heel veel gegeven de afgelopen 28 jaar, maar nu kiezen we vol overtuiging voor een meer maatschappelijke investering.’

Veiligheidsplan
TVM deed de afgelopen vijftig jaar al heel veel op dit gebied. Zo organiseert TVM al tientallen jaren ‘Ridders van de Weg’. Ook houdt TVM zich al jarenlang actief bezig met preventieprogramma’s bij de verschillende vervoerders. Ook deze bestaande activiteiten  worden opgenomen in het nieuwe TVM veiligheidsplan. De komende maanden zullen gebruikt worden om het plan met alle verschillende partijen en externe partners verder concreet uit te werken. Tijdens de Ridders van de Weg-bijeenkomst op 27 september a.s. worden de concrete plannen gepresenteerd.

Samenleving
Arjan Bos ziet enorme mogelijkheden voor TVM op het terrein van maatschappelijke sponsoring. ‘TVM vindt dat ze haar verantwoordelijkheid moet nemen voor een veiligere samenleving. We nemen die verantwoordelijkheid samen met onze leden. TVM wil graag een betekenisvolle bijdrage leveren aan het veiliger maken van het weg- en watertransport en wil ook hierin graag vooroplopen. Vandaar de keuze voor maatschappelijke sponsoring.’

Na 28 succesvolle jaren als sportsponsor is er nu dus gekozen voor een andere route. Volgens Arjan Bos is dat niet het einde van TVM als sportsponsor. ‘Sportsponsoring heeft TVM veel gegeven. Veertien schitterende jaren in het wielrennen en ook veertien schitterende schaatsjaren. De kracht van sport is enorm. De aantrekkelijkheid ook. TVM kiest nu voor zakelijke sponsoring, en daarin kan best een rol zijn weggelegd zijn voor een sporter of een passende sport. We zullen dat verder uitwerken. Maar een miljoenen euro’s kostend sportsponsorproject is voorlopig niet aan de orde.’

Veiliger
In hoofdlijnen gaat TVM samen met vervoerders initiatieven ontwikkelen om kruispunten en wegen veiliger te maken. ‘Om de vrachtwagens veiliger te maken en om daar zowel bij de chauffeurs als ook bij de jeugd bewustwording over te creëren. TVM heeft nu het principebesluit genomen om de weg in te slaan van zakelijke sponsoring. De komende maanden worden gebruikt om samen met alle partijen en externe partijen de programma’s en campagne-ideeën verder concreet uit te werken.’ (Bron: TVM)

Lees ook:
TLN en TVM intensiveren samenwerking
TVM waarschuwt voor zeer gewelddadige overvallen
TVM: ‘Transportsector moet innoveren’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief