Transportsector wil Nederlanders in Europese Transportcommissie

567

De Nederlandse transportsector roept in een brief de Nederlandse kandidaat-leden van het Europees Parlement op om plaats te nemen in de Transportcommissie van het Europees Parlement. Onder de twaalf afzendende organisaties zijn het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.

Volgens de organisatie is transport is één van de pijlers van onze Nederlandse economie. Nederland is toegangspoort tot de Europese Unie: het achterland in Europa dient als onze afzetmarkt. Om de Nederlandse concurrentiepositie te waarborgen is het noodzakelijk dat de interne markt en de Europese transportinfrastructuur verder worden Europees Parlement stelt 26 miljard beschikbaar voor transportnetwerkontwikkeld. Het is daarom van het grootste belang dat Nederland een stem heeft in de Transportcommissie van het Europees Parlement.

Forse groei
Ondanks de economische crisis is nog steeds de verwachting dat het goederen- en personenvervoer fors gaat groeien. Volgens Europese berekeningen groeit het goederenvervoer met 80% tot 2050 en het vervoer van passagiers met 51% tot 2050. ‘Onze Mainports (Rotterdam, Amsterdam en Schiphol) zijn belangrijke banenmotors. Als ‘gateways to Europe’ dragen zij miljarden bij aan onze economie. Dit succes is vooral gebaseerd op hun rol als doorvoerhaven voor miljoenen mensen en producten, die via onze (lucht)havens vervoerd worden en hun weg vinden naar de rest van Nederland en Europa.’

Aandacht
Het belang van de Nederlandse transportsector verdient politieke aandacht;
1. Bereikbaarheid: er moet hard gewerkt worden aan verbetering van de Europese infrastructuur, zodat Nederland als toegangspoort naar Europa in de toekomst ook bereikbaar blijft. Tevens is het essentieel dat Nederland knooppunt blijft in wereldwijde goederen- en passagiersstromen.
2. Gelijk speelveld: Nederland heeft belang bij een open en faire Europese interne markt, zonder concurrentieverstorende vormen van staatssteun in onze buurlanden en zonder nationale koppen op Europese regelgeving. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief