Transportsector moet van Europa verder vergroenen

1232
Het Europees Parlement steunde onlangs voorstellen voor een verdere vergroening van de transportsector door het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. (Foto Europees Parlement)

BRUSSEL De transportsector moet van Europa verder vergroenen. Alle lidstaten moeten voor 2030 zorgen dat 12% van het energieverbruik in de transportsector afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Het Europees Parlement steunde onlangs voorstellen hiervoor.

De bijdrage hieraan van de zogenoemde eerste generatie biobrandstoffen, gemaakt uit voedsel- en voedergewassen, wordt vastgesteld op het niveau van 2017 met een maximum van 7% bij transport over weg en spoor. Europarlementariërs wil ook het gebruik van palmolie in 2021 uitgefaseerd hebben.

Het aandeel van geavanceerde biobrandstoffen (welke minder impact hebben op het gebruik van land dan de brandstoffen uit voedselgewassen), hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, fossiele brandstof op basis van afval en hernieuwbare elektriciteit moet tot 2021 tenminste 1,5% zijn. In 2030 moet dit zijn opgelopen tot 10%.
Om elektrisch te kunnen ‘tanken’ moet in 2022 90% van alle tankstations langs de weg van het trans-Europese netwerk (link) uitgerust zijn met laadstations voor elektrische voertuigen.

Onderhandelen
De Europarlementariërs stemden in met een afzonderlijk stuk wetgeving, dat inhoudt dat het aandeel hernieuwbare energie in 2030 tenminste 35% moet zijn van de gehele EU-energieconsumptie. Lidstaten moeten nationale doelen stellen. Deze nationale doelen mogen onder bijzondere omstandigheden maximaal 10% afwijken. Het Parlement stemde hiermee in met 492 stemmen voor, 88 tegen en 107 onthoudingen.

Het Europees Parlement gaat nu met de EU-ministers onderhandelen over bindende energiedoelstellingen.