Update – Transportondernemers beleven ‘slechtste kwartaal in vier jaar’

670

Het eerste kwartaal 2013 is volgens de meeste transportondernemers het slechtste kwartaal in bijna vier jaar. De meeste ondernemers zien voor de transportsector voorlopig geen herstel. Daarmee is het economisch Transportondernemers beleven ‘slechtste kwartaal in vier jaar’klimaat binnen de transportsector verder verslechterd. Dat blijkt uit het Conjunctuurbericht van TLN over het eerste kwartaal van dit jaar.

Het gaat onverminderd slecht in een groot deel van de transport en logistiek sector. De economische recessie drukt zwaar op veel ondernemers. Vooral de vrachtprijs blijft een zorgenkindje. Slechts 30 procent van de ondernemers kreeg dit eerste kwartaal een hogere vrachtprijs, terwijl bijna 70 procent van alle ondernemers niet meer geld voor een rit ontvingen of de vrachtprijs zelfs zagen dalen. Hierdoor blijft voor veel bedrijven de omzet en winst ook achter. Daar komt nog bij dat circa 40 procent van alle bedrijven over onvoldoende orders beschikt om het tweede kwartaal door te komen. Ondernemers spreken van het slechtste eerste kwartaal in de afgelopen 4 jaren.

Verbetering pas in 2014
We hoeven op korte termijn niet te rekenen op een verbetering voor de sector, aldus TLN. De situatie van de Nederlandse economie is, net als die van andere Europese lidstaten, hachelijk. Pas als de Nederlandse economie weer aantrekt zal de situatie waarin de Nederlandse transportsector verkeert verbeteren. Driekwart van alle ondernemers verwacht pas in 2014 een voorzichtig herstel. Volgens de lenterapportage van de Europese Commissie zal de Nederlandse economie dit jaar zelfs sterker krimpen dan eerder werd gedacht.

Bouwvervoer
Voor het transport zijn vooral de bouw, de handel en de industrie bepalend. Met name de slechte situatie in de bouw drukt de resultaten van de transport en logistiek sector. Circa 25 procent van al het vervoer in Nederland is bouw gerelateerd. Er wordt de afgelopen jaren weinig geïnvesteerd in de bouw en ook de verkoop van huizen is historisch laag. Hierdoor hebben ondermeer de deelmarkten kiepautobedrijven, verhuizers en bouwmaterialenvervoer het zwaar te verduren.

Faillissementen
Het aantal faillissementen ligt hoger dan in het eerste kwartaal van 2012. In het eerste kwartaal 2013 waren er 14 procent meer faillissementen dan een over dezelfde periode vorig jaar. Een overduidelijk bewijs dat deze economische crisis de sector hard treft.

Bron: TLN