Transport en logistiek was nog nooit zo positief geluimd

911

ZOETERMEER De sector transport en logistiek sluit een uitstekend tweede kwartaal af. Een hogere bedrijvigheid en een hogere omzet. Het winstniveau blijft onveranderd. Niet eerder werd door ondernemers een kwartaal zo positief beoordeeld als het afgelopen tweede kwartaal.

conjunctuurberichtDe sector transport en logistiek profiteert zichtbaar van de positieve ontwikkelingen binnen de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het tweede kwartaal van 2016. De positieve tendens van de afgelopen kwartalen zet ook in het tweede kwartaal door, met dit verschil dat ook de prijzen eindelijk weer licht stijgen, maar nog wel achterblijven bij de verwachtingen.

Bedrijvigheid stijgt
Ondernemers zijn al geruime tijd in een stijgende lijn tevreden. Bijna een kwart van alle bedrijven kampt in het tweede kwartaal met een tekort aan personeel. De vraag naar personeel is momenteel groot. De vacaturegraad bereikt het hoogste punt in acht jaar. Met een goed gevulde orderportefeuille voor de komende periode, zien ondernemers goedgeluimd het derde kwartaal tegemoet.
Het niveau van bedrijvigheid stijgt ten opzichte van het voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Een grote meerderheid van alle ondernemers  ervaart een hogere bedrijvigheid. Het niveau van bedrijvigheid nadert het niveau van vóór de crisis die medio 2008 startte.

Omzet stijgt
Ook het omzetniveau valt vergeleken met het voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal van vorig jaar hoger uit. Op basis van een rekenkundig gemiddelde stijgt de omzet in het 2e kwartaal 2016 met 5,5 procent. Vorig jaar in hetzelfde kwartaal ging het om een omzetstijging van 3,2 procent.

Opvallend is het ondernemersoordeel over de financiële positie van het bedrijf. Meer dan 62% spreekt over een ‘sterke’ positie, een klein aantal ondernemers (7%) noemt de financiële positie van zijn bedrijf ‘zwak’. Driekwart van alle bedrijven sluit het 2e kwartaal 2016 met winst af.

Het vertrouwen van ondernemers in de sector transport en logistiek is in het tweede kwartaal fractioneel gedaald, maar staat nog wel op een hoog niveau. Ondernemers zijn sinds het derde kwartaal 2013 in een opgaande onafgebroken lijn tevreden over de huidige economische ontwikkelingen binnen de sector.

Logistiek Next Level
Volgens TLN zijn de positieve resultaten hard nodig. ‘De sector heeft tijdens de economische crisis zware jaren achter de rug. Juist nu het beter gaat, kan de sector zich focussen op toekomstige ontwikkelingen. Klimaatverandering, verstedelijking en de digitale revolutie zijn uitdagingen voor de logistieke sector. Uitdagingen die vragen om noodzakelijke investeringen in digitalisering, internationalisering en verduurzaming.’