Transportbedrijven krijgen nog steeds veel te laat betaald

454

ZOETERMEER – Het betalingsgedrag van opdrachtgevers in de transportsector is verbeterd, maar is nog altijd verre van in orde. De gemiddelde betalingstermijn is vergeleken met een onderzoek in 2011 weliswaar verkort met 1,8 dagen, maar de formele betalingstermijn wordt nog altijd met gemiddeld 13 dagen overschreden. Dat blijkt uit een onderzoek van TLN.

Transportbedrijven krijgen nog steeds veel te laat betaaldDe formele betalingstermijn binnen de sector is gemiddeld 30 dagen. Uit een onderzoek in juni 2011 bleek dat de formele betalingstermijn gemiddeld met 14,4 dagen werd overschreden. Uit eenzelfde onderzoek in oktober 2014 blijkt dat de formele betalingstermijn met 12,6 dagen wordt overschreden. In juni 2011 bedroeg de gemiddelde betalingstermijn 44,4 dagen en in oktober 2014 bedraagt deze 42,6 dagen. Het aantal transportbedrijven en logistieke dienstverleners dat structureel te maken heeft met late betalers is in deze periode gegroeid van 76 naar 80 procent.

Niet voor alle bedrijven

Gemiddeld genomen is het betalingsgedrag van opdrachtgevers in de transportsector verbeterd, maar dat geldt niet voor opdrachtgevers van grote bedrijven, met een wagenpark van 50 of meer vrachtauto’s. Terwijl de betalingstermijn bij deze groep bedrijven in 2011 gemiddeld 43,4 dagen bedroeg, bedraagt deze nu 45,5 dagen. Ook worden zzp-ers met een betalingstermijn van 42,8 dagen in 2011 en 43,1 dagen in 2014 steeds later betaald.

Bouwgerelateerd

Vooral bouwgerelateerde transportbedrijven hebben last van opdrachtgevers die te laat hun rekeningen voldoen. Zo is de betalingstermijn bij bedrijven in het kiepautovervoer met gemiddeld 58 dagen extreem lang. Bedrijven in het bouwmaterialenvervoer en in het exceptionele vervoer hebben te maken met een betalingstermijn van gemiddeld 47 dagen. Bedrijven in het vervoer van afvalstoffen, vaak gaat het bij deze bedrijven om vervoer van bouwafval, hebben te maken met een betalingstermijn van gemiddeld 44 dagen.

Hand in eigen boezem

Net als uit het onderzoek in 2011 blijkt ook nu weer dat de sector voor een groot deel ‘de hand in eigen boezem moet steken’. Op de vraag wat voor soort bedrijven laat van betaling zijn, zegt 42 procent dat het om transportbedrijven gaat, 22 procent wijst verladers aan en 19 procent bouwbedrijven. Per deelmarkt verschillen deze percentages. Zo zegt de helft van ondernemers in het kiepautovervoer dat het om bouwbedrijven gaat die laat van betaling zijn. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief