Transport steunt ‘Bouw nou op!’

800

Transport en Logistiek Nederland en binnenvaartschippers steunen het initiatief ‘Bouw nou op!’ van een aantal organisaties van werknemers en werkgevers. De organisaties roepen het kabinet per direct op met een investeringsimpuls voor de bouwsector te komen. Zij hebben minister Blok van Wonen hiervoor een open brief overhandigd.

Transport steunt 'Bouw nou op' ‘De ellende in de bouw is enorm’, schrijven de organisaties. ‘Iedere dag sluiten 7 bedrijven in de bouw noodgedwongen hun deuren en komen 125 mensen op straat te staan. In één jaar tijd is het aantal banen met 26.000 afgenomen). Dat komt omdat de bouwproductie in korte tijd is teruggelopen van pakweg 80.000 nieuwe huur- en koopwoningen van voor de crisis naar 25.000 volgend jaar. De huidige situatie van de bouw in het algemeen en de Nederlandse economie in het bijzonder komt voor een belangrijk deel door het gevoerde kabinetsbeleid en het gedrag van banken.’

Oplossingen
De organisaties komen met drie oplossingen:
1. Breng btw naar 6 procent voor gehele bouw
Als eerste moet de btw van 21 procent naar 6 procent voor de gehele bouw. Dus ook als je een nieuwbouwwoning koopt. Op een nieuwbouwwoning van € 200.000 euro scheelt dat € 25.000. Kijk, dan krijg je dus veel sneller een financiering. En ook voor de werkgelegenheid is dit een goede maatregel. Want elke nieuwbouwwoning levert een arbeidsplaats in de bouw en in de toelevering op. Met andere woorden, als de btw-verlaging er voor zorgt dat er 20.000 woningen meer worden verkocht, komen er 40.000 arbeidsplaatsen bij. Dat scheelt een vermogen aan uitkeringen die in de schatkist blijven.

2 – Zet verhuurdersheffing slimmer in
Woningcorporaties moeten van dit kabinet jaarlijks 1,75 miljard euro in de schatkist storten. Geld voor het verbeteren van de woningvoorraad  of de bouw van nieuwe woningen is de woningcorporatie daarmee kwijt. Gevolg, er kan niet of nauwelijks nog geld worden gestoken in het duurzamer maken van de woningen of het vernieuwen van de woningvoorraad. Dit is een hele slechte zaak.
Wij willen dat woningcorporaties juist worden gestimuleerd om nieuwe woningen te bouwen de stadsvernieuwing op gang te brengen en de woningbouw nog energiezuiniger en daarmee dus duurzamer te maken. Woningcorporaties die dit doen hoeven dan geen verhuurdersheffing te betalen.

3 – Verbeter de funding voor burgers en bedrijfsleven op korte termijn
De hypotheekmarkt functioneert niet meer. Er zijn nog maar enkele banken actief op de Nederlandse markt en het verkrijgen van een hypotheek is lastig en duur geworden. Er moeten daarom meer alternatieve financieringsmogelijkheden komen naast de traditionele modellen.  Ook bouwers en ontwikkelaars hebben te maken met banken die steeds moeilijker krediet verlenen of bestaande kredietfaciliteiten naar beneden bijstellen. Het is daarom de hoogste tijd dat de banken zich weer hervinden en opbouwend in de economie gaan staan. Zij moeten als het ware de ‘olie’ voor een goed draaiende economie zijn.

Initiatiefnemers:
‘Bouw nou op!’ is een initiatief van:
– Aedes, Vereniging van woningcorporaties
– AFNL, Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra
– BFBN Betonproducten
– CNV Vakmensen
– FNV Bouw
– KNB-Bouwkeramiek
– NOA, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
– NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
– NVTB, Nederlands Verbond Toelevering Bouw
– OnderhoudNL
– Woningborg

Met ondersteuning van aannemers, architecten, corporaties, projectontwikkelaars, transportsector (o.a. TLN), binnenvaartschippers, timmerindustrie, de metaal, detaillisten, keuken- en meubelbranche en vele anderen.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/kX_oKkiat2U” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>