Transport moet schoner

931

DEN HAAG – Het wegverkeer, de scheepvaart en de luchtvaart in Nederland krijgen een extra impuls om schoner en duurzamer te worden. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de duurzame brandstofvisie.

Transport moet schonerKern van deze visie is dat auto’s, bussen en vrachtwagens zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden. In de scheep- en luchtvaartsector en bij zwaar transport waar elektrische aandrijving niet mogelijk is, moet worden ingezet op schone biobrandstoffen en efficiënter verbruik.

Meer LNG

Met zeven actiegebieden geven deze partners van het Energieakkoord invulling aan de brandstofvisie. De inzet is gericht op meer elektrisch rijden, op efficiënter brandstofverbruik in het wegverkeer en bij schepen, op vergroening van gasvormige brandstoffen en op een toename in het gebruik van waterstof, vloeibaar LNG-gas en biobrandstoffen. Om investeringen te stimuleren voor duurzame mobiliteit wordt door de partijen gewerkt aan een investeringsagenda waar zij aan bijdragen met eigen geld en waarvoor ook Europese fondsen kunnen worden aangesproken. Daarnaast bestudeert het kabinet de mogelijkheden voor een financiële bijdrage van het Rijk hiervoor.

Minder fossiel

Hiermee wordt de transportsector minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en geeft de sector invulling aan bestaande doelen voor het terugdringen van uitlaatgassen en het besparen van energie. De duurzame brandstofvisie is opgesteld in samenwerking met brandstofproducenten, voertuigfabrikanten, vervoerders, verladers, koepelorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ruim 100 van deze partijen zijn betrokken en zitten aan tafel bij het SER Energieakkoord om te werken aan praktische duurzame oplossingen.

Binnenstad

Met deze acties wordt een verdere invulling gegeven aan de afspraken uit het SER Energieakkoord over het verduurzamen van de mobiliteit. Afgelopen periode werd onder andere al een Green Deal afgesloten die het goederentransport in de binnenstad uitstootvrij maakt. Ook is onlangs door de sector een campagne gestart die consumenten moet stimuleren om op zuinigere autobanden te gaan rijden.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief