Transport en logistiek ziet sector verzwakken

775

De sector transport en logistiek ziet de eigen sector verzwakken. Dat blijkt uit periodiek onderzoek van Ernst & Young (EY) onder 100 ondernemers en managers binnen de sector.  Maar liefst 63% van de respondenten geeft aan dat de marktpositie van de sector de afgelopen vier jaar is verzwakt.

Over de verwachtingen ten aanzien van de marktpositie van de sector zijn de respondenten  voorzichtig. Ruim 80% van de ondervraagden verwacht dat de marktpositie van de Nederlandse sector Transport en Logistiek de komende vier jaar  verzwakt of gelijk blijft.

Kansen zoeken
Volgens Marcel Huizer van EY heeft de sector transport en logistiek nog steeds te kampen met de enorme prijsdruk en toenemende concurrentie. ‘Hierdoor is het voor veel ondernemers Transport en logistiek ziet eigen sector verzwakkennoodzakelijk geworden om te zoeken naar kansen en nieuwe mogelijkheden om de continuïteit van de onderneming in de toekomst te waarborgen. Ook wordt veel gezocht naar mogelijkheden om structurele en lange termijn besparingen op kosten te kunnen realiseren.’

Flexibel en innovatief
De respondenten noemen flexibel kunnen inspelen op wisselingen in de markt (85%) de  belangrijkste factor om de komende twee jaren concurrerend te kunnen blijven. Daarnaast ligt de strategische focus op innovatie en/of het kunnen aanbieden van nieuwe diensten en activiteiten (54%). Ook speelt het verduurzamen van de bedrijfsvoering een belangrijke rol. 40% van de ondervraagden geeft aan dit een belangrijke factor te vinden om mee te kunnen blijven spelen in de markt en hebben duurzaamheid hoog op de strategische agenda staan.

Lichtpunt
Ten opzichte van 3 jaar geleden zijn de respondenten positiever over de economische waarde van hun onderneming. 35% van alle deelnemers geeft aan dat de economische waarde van de onderneming licht tot fors is toegenomen. De grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) zijn zelfs nog positiever. 44% van hen geeft aan dat de economische waarde van de onderneming fors is toegenomen. Huizer: ‘Deze uitslag is opvallend en duidt wellicht op een klein lichtpuntje in deze moeilijke tijden. Ondernemers in de Transport en Logistieke sector hebben voortdurend te maken met veel invloeden van buitenaf die de bedrijfsvoering negatief beïnvloeden maar zien desondanks kans om de waarde van de eigen organisatie blijvend te verhogen.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter