Transport en logistiek moet meer gaan sturen op risico’s

700

AMSTERDAM – Het is voor de sector transport en logistiek de hoogste tijd een meer volwassen aanpak van risicomanagement te implementeren. Bedrijven brengen hierbij risico’s die de ondernemingsdoelstellingen kunnen beïnvloeden systematisch in kaart en zij leggen beheersmaatregelen vast.

Transport en logistiek moet meer gaan sturen op risico’sDat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Risicomanagement 2.0: uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen’ van ABN AMRO i.s.m. TLN, FENEX, Aon Risk Solutions en TVM verzekeringen, dat vandaag is gepubliceerd. Ruim 90% van de logistieke dienstverleners en transportbedrijven zegt zich bewust te zijn van de belangrijkste operationele en strategische risico’s. Echter slechts 61 procent heeft een plan B klaarliggen als zich (grote) verstoringen voordoen. Iets minder dan 50% van de bedrijven drukt de gevolgen die dit voor de bedrijfsvoering heeft uit in geld.

Continuïteit

‘Risicomanagement is in snel veranderende tijden steeds belangrijker bij de inrichting van efficiënte bevoorradingsketens en brengt waarde in de kwaliteit én continuïteit van logistieke processen’ stelt bankier Bart Banning van ABN-AMRO. ‘De logistieke keten wordt steeds complexer en kwetsbaarder door voortschrijdende globalisering en de grote afhankelijkheid van IT. Bovendien vermindert transparantie in de keten door uitbesteding van logistieke activiteiten en samenwerking tussen meerdere partijen. De kans op verstoringen neemt hierdoor toe. Driekwart van de bedrijven zegt echter dat dit onvoldoende is geregeld en beschouwt de continuïteit van de supply chain daarom als één van de belangrijkste uitdagingen.’

Nieuwe kansen

Uit het onderzoek blijkt dat slechts elf procent van de bedrijven een volwassen risicomanagementsysteem heeft. ‘Door risico’s effectief en structureel te beheersen, maken bedrijven minder onverwachte kosten, verspillen zij minder tijd aan incidenten, versterken zij hun concurrentiepositie en kunnen zij beter afgewogen beslissingen nemen. Daarnaast kunnen ze een betrouwbaardere keten garanderen voor hun opdrachtgevers. Risicomanagement biedt zo bescherming tegen (financiële) tegenslagen, maar stelt ondernemers ook in staat kansen beter te benutten. Een gestructureerde aanpak van risicomanagement heeft volgens ABN-AMRO dan ook toegevoegde waarde.’

Maatwerk

Uit het onderzoek blijkt dat 58 procent van de ondernemers goed op weg is, maar er nog ruimte is voor verbetering. ‘Deze bedrijven hebben het proces van risicomanagement weliswaar vastgelegd, maar nog niet in alle geledingen van de organisatie verankerd en systematisch toegepast. Zij zoeken ook nog naar een manier om risicomanagement in de genen van medewerkers te krijgen. Zeker in deze tijd waarin marges onder druk staan en kostenbesparing tot een strategische doelstelling is verheven, ondersteunt risicomanagement de besluitvorming. Risicomanagement is maatwerk voor elke onderneming. De optimale uitvoering is afhankelijk van de bedrijfsomvang, complexiteit en breedte van de logistieke dienstverlening.’

Betrouwbaarheid

Door de gevolgen van risico’s te beperken voegt risicomanagement waarde toe aan de onderneming. Het levert een bijdrage aan continuïteit en een betere bedrijfsvoering. De kosten na verstoringen kunnen veel hoger uitvallen dan de kosten van preventieve maatregelen. ‘Door zich beter voor te bereiden op risico’s kunnen logistieke dienstverleners en transportbedrijven schade en verliezen beperken, kansen beter afwegen en benutten, maar ook hun reputatie als betrouwbare logistieke partner benadrukken.’ (Bron: ABN-AMRO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief