Transport en logistiek in 2013 nog steeds in de rode cijfers

768

De rentabiliteit bij de transport- en logistiekbedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, is in 2013 verbeterd. De prognose voor 2014 is dat de rentabiliteit dit jaar verder toeneemt. Gemiddeld scoort de sector nog altijd rode cijfers. De eigen vermogenspositie is iets verbeterd. Zo blijkt uit onderzoek van Panteia/NEA in opdracht van de NIWO.

De gemiddelde rentabiliteit in het binnenlands vervoer in 2013 komt uit op -2,1%. In 2012 was dit -2,6%. In het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer is het gemiddeld rendement ook iets minder slecht in 2013 ten opzichte van 2012. Gemiddeld behaalden de Transport en logistiek in 2013 nog steeds in de rode cijfersinternationaal opererende bedrijven een rendement van -4,6% (2012 -5,0%). Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. De logistieke bedrijven actief in de bouw leden in 2013 wederom een fors verlies. Gespecialiseerde deelmarkten zoals fysieke distributie, koel/vries en tank/bulk noteerden vorig jaar een positief resultaat.

Verdere verbetering

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de opbrengsten gestegen ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal van vorig jaar. Op basis van gegevens over het eerste kwartaal van 2014 is een raming gemaakt van de rentabiliteit voor dit jaar. Voor 2014 wordt voor het binnenlands vervoer een rentabiliteit geraamd van -1,8% en voor het grensoverschrijdend vervoer -4,3%.

Lichte versterking

De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen ten opzichte van totaal vermogen) steeg in 2013 ten opzichte van 2012. De gemiddelde solvabiliteit bij de onderzochte binnenlandse vervoerbedrijven was in 2013 26,6% (2012: 25,1%). Bij de bedrijven die overwegend actief zijn in het grensoverschrijdend vervoer, was de gemiddelde solvabiliteit vorig jaar 16,5% (2012: 15,3%). Voor beide deelsectoren is de eigen vermogenspositie, na een aantal jaren van achteruitgang, dus weer iets verbeterd. (Bron: NIWO)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief