Transitieproces binnenvaart in beslissende fase

780

Het transitiecomité binnenvaart heeft besloten tot het opstellen van statuten voor de nieuwe binnenvaartorganisatie met de werknaam Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN). De hoofdlijnen voor de oprichting van BLN liggen vast in een missiestatement, een integratieovereenkomst en een verenigingsstructuur. Binnen het Transitieoverleg is hier in beginsel overeenstemming over bereikt.

BLNDe besturen van Koninklijke Schuttevaer en de Binnenvaart Branche Unie (BBU) hebben de bereidheid uitgesproken om te tekenen voor de oprichting van de nieuwe organisatie. Het CBRB heeft door een voorzitterswisseling verzocht om enig uitstel, maar binnenkort wordt besloten of wordt getekend. Dan is de Transitie in een beslissende fase beland en kan er gewerkt worden aan de inrichting van de nieuwe organisatie.

De organisaties streven ernaar zo spoedig mogelijk met de nieuwe organisatie van start te gaan. Zoals bekend is in de integratieovereenkomst de identiteit van de bestaande organisaties geregeld. Afgesproken is dat Koninklijke Schuttevaer ook binnen BLN zelfstandig de nautisch-technische en infrastructuurzaken blijft behandelen, zoals dat nu ook het geval is. Opheffing van Schuttevaer is niet aan de orde.

De ledenvergadering van Koninklijke Schuttevaer heeft in 2012 al, onder voorwaarden, ingestemd met de oprichting van een nieuwe organisatie. Naar het oordeel van het bestuur passen de nu gemaakte afspraken binnen het mandaat van de ledenvergadering. Tijdens de Algemene Vergadering van Schuttevaer van 6 en 7 juni wordt opnieuw stilgestaan bij het transitieproces.

Bron: Koninklijke Schuttevaer