Total steekt 1 miljard in modernisering productiecomplex Antwerpen

717

Total gaat haar Antwerps productiecomplex, het grootste raffinage- en petrochemieplatform van Total in Europa, voor 1 miljard euro moderniseren.  

Total steekt 1 miljard in modernisering productiecomplex Antwerpen‘De goedkeuring van deze investering is een belangrijke mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse faciliteiten tot een van de meest winstgevende platformen voor de raffinage- en chemieactiviteiten van Total’, stelt Patrick Pouyanné, algemeen directeur van Total Raffinage & Chemie. ‘Met deze investering illustreert Total niet alleen haar streven om haar positie als één van de belangrijkste marktspelers binnen Europa te consolideren, maar ook haar vermogen om zich aan te passen aan de markttrends, bijvoorbeeld door haar productiecapaciteit terug te schroeven waar nodig en zich meer toe te leggen op producten met een hogere toegevoegde waarde, die tevens beantwoorden aan de strengste milieunormen.’

In de nabije toekomst gaan twee investeringsprojecten van start:
• Een nieuw raffinagecomplex, bestaande uit een solvent de-asfalteringseenheid en een mild hydrocracking-eenheid. Het geplande complex is in de eerste plaats bestemd voor de omzetting van zware stookolie naar ontzwavelde diesel en huisbrandolie met een ultralaag zwavelgehalte, en beantwoordt daarmee aan de verschuiving in de vraag naar producten met een lagere milieu-impact. De start van de nieuwe installatie wordt verwacht voor het begin van 2016.

• Een nieuwe installatie voor de omzetting van raffinagerestgassen met een lagere toegevoegde waarde in goedkope petrochemische grondstoffen ter vervanging van de dure op aardolie gebaseerde nafta. Deze doorgedreven integratie tussen de petrochemische en raffinage-onderdelen van het platform zal het concurrentievermogen van de petrochemische activiteiten versterken. De start van de nieuwe installatie is gepland voor het begin van 2017.

In het kader van dit moderniseringsproject worden twee bestaande productiefaciliteiten gesloten, omdat zij niet langer competitief zijn in de huidige economische context:
• De kleinste en oudste stoomkraker, die momenteel niet meer wordt gebruikt wegens gebrek aan afzetmogelijkheden, zal definitief stilgelegd en ontmanteld worden.

• De kleinste en oudste productielijn voor polyethyleen wordt eind 2014 gesloten, wanneer de investeringen in andere polyethyleenlijnen voor de productie van nieuwe polymeren afgerond zijn.

Het personeel van het Antwerpse platform blijft ongewijzigd op circa 1700 medewerkers. De werknemers van de installaties die worden stilgelegd, krijgen allemaal de kans om hun loopbaan voort te zetten in de nieuwe productiefaciliteiten van het platform.