Tot 2028 trekt Schultz 25 miljard uit voor aanleg nieuwe wegen

545

Minister Schultz trekt tot 2028 25 miljard euro uit voor aanleg van nieuwe wegen. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat ze de komende periode stevig inzet op de verbreding van wegen, aanleg van ontbrekende schakels in het hoofdwegennet en mobiliteitsmaatregelen waarmee de bestaande infrastructuur beter wordt benut.

Het gaat daarbij om grote projecten zoals de wegverbreding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere, de A10 Amsterdam Zuidas, de A27 Houten-Hooipolder, de verlengde A15, de Blankenburgtunnel en de A27/A12 Ring Utrecht. Deze kabinetsperiode komt er 761 km weg bij.

A1
Een van de uikomsten van de overleggen met de regio’s over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is dat Schultz de doorstroming op het traject A1 Muiderberg, Eemnes, Hoevelaken wil verbeteren. Ook start het ministerie een onderzoek naar maatregelen op de A2 tussen Deil en Den Bosch om te voorkomen dat het verkeer op de lange termijn vastloopt.

Tot 2028 trekt Schultz 25 miljard uit voor aanleg wegenUit de nieuwe verkeersanalyse van het ministerie blijkt dat er op de A1 ten oosten van Amsterdam en de A2 Deil-Den Bosch in 2028 zonder aanvullende maatregelen grote knelpunten ontstaan. Eind dit jaar starten de MIRT-onderzoeken die moeten uitwijzen met welke maatregelen de doorstroming kan worden verbeterd.  Daarbij wordt met name gekeken of met mobiliteitsmaatregelen de verkeersdrukte tijdens de spits kan worden verminderd.

A9
Eerder al sprak de minister met regionale bestuurders af dat er een onderzoek start naar mobiliteitsmaatregelen om het verkeer op de A9 tussen Alkmaar en Raasdorp vlotter af te wikkelen. De minister en regio’s zetten daarnaast in op aanvullende acties om de bereikbaarheid van de regio Rotterdam-Den Haag en vliegveld Lelystad te verbeteren. Tevens komt er een aanpak voor een vlottere afwikkeling van de goederenstromen via weg, water en spoor op de corridors Rotterdam, Oost-Nederland en Duitsland en Rotterdam, Brabant, Limburg en Duitsland.

Slimme maatregelen
Daarnaast heeft het ministerie met regionale bestuurders en het bedrijfsleven in tien stedelijke regio’s afspraken gemaakt om met slimme mobiliteitsmaatregelen de files tijdens de spitsuren te verminderen. In totaal gaat het om 300 maatregelen, zoals afspraken met het bedrijfsleven over spitsmijden en meer vervoer over water, uitbreiding van fietsenstallingen, de introductie van persoonlijke mobiliteitsbudgetten,  de aanleg van fietssnelwegen, de inzet op nieuwe technieken om het verkeer vlotter over de wegen te geleiden en de reiziger onderweg te voorzien van actuele persoonlijke reisinformatie. Met het programma Beter Benutten is in totaal 1,1 miljard euro gemoeid. De regionale overheden en het bedrijfsleven nemen ongeveer de helft van de kosten op zich.

Met de bestuurders in Zeeland heeft de minister afgesproken dat er een bijdrage van het Rijk komt voor de aansluiting van Goes op de A58.  Het Rijk draagt 8,8 miljoen euro bij voor een betere  aansluiting van de stad op de snelweg, waarmee ook het ziekenhuis beter bereikbaar wordt.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter