Torenhoge naheffingen belasting voor transportondernemers

548

Transportbedrijven die de afgelopen jaren te goeder trouw gebruik hebben gemaakt van fiscale voordelen daar waar het gaat om bijscholing van personeel worden met terugwerkende kracht geconfronteerd met hoge naheffingen van de Belastingdienst, tot soms wel honderdduizenden euro’s.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) luidt middels een brief aan de Tweede Kamer de noodklok. In de brief geeft TLN aan dat ondernemers de dupe worden van getouwtrek tussen aan de ene kant onderwijsinstellingen en de Onderwijsinspectie en aan de andere kant de Belastingdienst. TLN benadrukt dat als er voor de ondernemers geen oplossing op korte termijn komt, faillissementen het gevolg zullen zijn.

Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mail in omloopBijscholing

Veel transportondernemers zijn de afgelopen jaren door MBO-instellingen benaderd om in het kader van goed werkgeverschap het zittende personeel bij te scholen. Het aanbod voldeed bij de start van de opleiding – middels onder andere een crebonummer – aan de eisen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarmee hadden de ondernemers recht op afdrachtvermindering onderwijs (WVA). Veel transportondernemers zijn ingegaan op de aanbiedingen van onderwijsinstellingen, omdat zij zeker in tijden van economische crisis een voordeel goed konden gebruiken.

Rooskleurig en nalatig

Achteraf blijkt echter dat een aantal MBO-instellingen zich in de uitvoering van het onderwijsprogramma niet aan de wet- en regelgeving heeft gehouden. Dit is vaak ook niet door de Onderwijsinspectie geconstateerd of gerapporteerd. Met als gevolg dat veel transportondernemers nu geconfronteerd worden met terugvordering van WVA en boetes door de Belastingdienst. TLN schat dat de financiële gevolgen van de ontstane situatie voor de gehele transportsector in de tientallen miljoenen euro’s zal lopen.

‘Hoogst curieus’

Naar de mening van TLN is dit een hoogst curieuze gang van zaken. ‘Ondernemers die te goeder trouw waren worden geconfronteerd met zeer hoge naheffingen. TLN heeft de laatste maanden veelvuldig namens haar leden – de transportondernemers – om tafel gezeten met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld, maar ook met de Belastingdienst. Iedereen kijkt echter naar elkaar voor een oplossing, maar de ondernemer krijgt de gevolgen voor de kiezen: enorme naheffingen. Naheffingen die door veel bedrijven niet opgebracht kunnen worden met wellicht faillissement als gevolg.’

Actie

TLN roept derhalve de Tweede Kamer op om in actie te komen. Het kan niet zo zijn dat transportondernemers die te goeder trouw hebben gehandeld de dupe worden van onduidelijkheid over wet – en regelgeving tussen het onderwijsveld en de Belastingdienst. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief