Topsector Logistiek lanceert website synchromodaliteit

913

Het Strategisch Platform Logistiek van de Topsector Logistiek heeft de website synchromodaliteit.nl gelanceerd. De site dient als platform voor een ieder die geïnteresseerd is in synchromodaal transport, het slim combineren van binnenvaart, weg, spoor en luchtvracht, waar informatie te vinden en te delen is.

Synchromodaliteit is het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschillende transportmodaliteiten in een netwerk onder regie van een logistieke dienstverlener, zodat de verlader of expediteur een geïntegreerde oplossing voor zijn achterlandvervoer krijgt aangeboden.

Topsector Logistiek lanceert website synchromodaliteitNiet één soort partij is leidend bij het vinden en uitvoeren van een synchromodale oplossing. Zeerederijen ontwikkelen voor het carrier haulage volume synchromodale oplossingen. Zeehaventerminals hebben als knooppunt goed zicht op de stromen en organiseren daar synchromodale oplossingen voor. Binnenvaartterminals hebben goed zicht op het lokale volume en organiseren vanuit dat perspectief synchromodale oplossingen. Verladers organiseren gezamenlijk synchromodale oplossingen en betrekken hier kleinere regionale verladers bij.

A-modaal boeken
Essentieel voor een synchromodale oplossing is dat de verlader a-modaal boekt. De beslissing over de te gebruiken modaliteit(en) laat hij over aan de logistieke dienstverlener. Deze heeft hierdoor de ruimte om naadloos te kunnen schakelen tussen modaliteiten, een belangrijk mechanisme voor synchromodale vervoersoplossingen. Dat geldt zowel bij het inplannen van het vervoer als bij het omgaan met onverwachte omstandigheden vlak voor of tijdens de uitvoering van het transport. Daarnaast biedt synchromodaliteit de mogelijkheid om transportzendingen te bundelen om zo extra efficiencyvoordelen te behalen. Synchromodaal vervoer heeft met name potentie op corridors en in regio’s met voldoende ladingaanbod. Dit maakt hoogfrequent vervoer met treinen en binnenvaartschepen mogelijk.

Sychromodaal vervoer omvat een breed scala van multimodale diensten, waarmee de logistieke dienstverlener kan voldoen aan de vervoersvraag van de verlader. Modaliteiten die in aansluiting op het deepsea vervoer een rol spelen zijn veelal de weg, de binnenvaart en het spoor, maar ook feedervervoer (vervoer over zee in en rond Europa) en luchtvervoer zijn inzetbaar. De keuze voor een modaliteit wordt door verschillende factoren bepaald en is afhankelijk van het serviceniveau dat een verlader verwacht van het transport.

Topsector Logistiek lanceert website synchromodaliteitWie
Synchromodaal Transport is één van de acties uit het Actieplan van het Strategisch Platform Logistiek (SPL) voor de Topsector Logistiek. Het Actieplan heeft als doel om de Nederlandse concurrentiepositie op logistiek gebied te versterken. De stuurgroep Synchromodaal Transport van SPL bestaat uit de volgende personen:
Wando Boevé , ECT
Jan Bert Dijkstra, IenM
Stephan Satijn, GOLD regio
Maarten Tromp, Maersk
Wil Versteijnen, GVT Group of Logistics
Edwin Wenink, Flora Holland