Toenemende bedrijvigheid op de weg, prijzen blijven minpunt

525

ZOETERMEER – De transportsector zit weer in de lift. Dat blijkt uit het laatste conjunctuuronderzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) over het vierde kwartaal 2014.

Toenemende bedrijvigheid op de weg, prijzen blijven minpunt De toenemende bedrijvigheid, een kleine groei van het personeelsbestand en lichte omzetgroei in het afgelopen jaar duiden op positieve ontwikkelingen binnen de transportsector. Maar naast deze ontwikkelingen vormen de prijzen, wat ondernemers betreft, een sterk minpunt. Met name prijzen voor transportactiviteiten zijn nog altijd ‘onder de maat’, aldus de leden van TLN.

Minder faillissementen

Dat de economische situatie van de transportsector verbetert, blijkt ook uit de nieuwste cijfers van Graydon. Het aantal faillissementen van transportbedrijven is met twaalf procent in 2014 flink afgenomen. In 2013 ging het om 201 failliete transportbedrijven en in 2014 om 176. Het aantal startende transportbedrijven nam toe met vier procent tot 1.271.

Terughoudend

Wat de vooruitzichten voor transport en logistiek betreft, zijn ondernemers zeer terughoudend. ‘Eerst zien, dan geloven’, zo redeneren ondernemers in de transportsector. Het merendeel van de ondernemers gaat er van uit dat de bedrijvigheid in 2015 licht zal dalen ten opzichte van 2014.

Toenemende bedrijvigheid op de weg, prijzen blijven minpunt Ondernemers bij expeditie- en verhuisbedrijven zijn het meest positief gestemd wat het economische klimaat betreft. Daarbij verwacht het merendeel van deze ondernemers voor de komende periode een verdere verbetering. Ook een groot aantal ondernemers in het binnenlandse stukgoederenvervoer en in het tank-/silovervoer rekent op een verdere verbetering van het economische klimaat.

Personeel nodig

Ondanks de toenemende bedrijvigheid zijn bedrijven voorzichtig met plannen voor uitbreiding. Bijna driekwart van de bedrijven wil het personeelsbestand in 2015 gelijk houden, een vijfde wil uitbreiden. Echter TLN waarschuwt dat met de vergrijzing bedrijven die geen duidelijke groeiplannen hebben toch op zoek moeten gaan naar nieuw personeel. (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief