Toekomst wegvervoer minst rooskleurig

949

Het toekomstperspectief voor het wegvervoer is het minst rooskleurig van alle modaliteiten. De (internationale) logistieke dienstverlening herpakt zich in de loop van dit jaar als eerste.  Dat voorspelt ING Economisch Bureau in haar Kwartaalbericht Transport & Logistiek.

Het wegvervoer staat fors onder druk en moet dit jaar naar verwachting rekening houden met een volumekrimp van 1,7%. Naast dat het zuivere internationaal vervoer van A naar B vanuit Nederland gestaag afneemt, blijft de zwakke binnenlandse markt het wegvervoer ook parten spelen. Zo krimpen de bestedingen in de detailhandel en productie in de bouw – samen goed voor naar ING: ‘Overcapaciteit blijft binnenvaart in de weg zitten’schatting tenminste 50% van het vervoer – dit jaar respectievelijk nog met 2,1% en 4%. Ook hebben Nederlandse industriële verladers dit jaar per saldo nog te maken met een lichte terugloop van de activiteiten.
Dat bedrijven moeilijke tijden doormaken, blijkt ook uit de begin 2013 opnieuw teruggevallen investeringen in nieuwe trucks.

Meest positief
De omzet in het wegvervoer kan dit jaar naar verwachting net overeind blijven. Uit een peiling van TLN volgt dat bedrijven actief in tankvervoer en distributie het meest positief zijn over hun verwachte omzet voor 2013 en bouw gerelateerde en internationale stukgoedvervoerders het meest negatief.

De opschorting van volledig vrije cabotage zorgt ervoor dat het nationale transport redelijk afgeschermd blijft van de knellende internationale concurrentie. Mede door nieuwe bezuinigingen en oplopende werkloosheid lijkt herstel van de bepalende consumentenuitgaven nog ver weg (het Nederlandse consumentenvertrouwen behoort zelfs tot het laagste niveau van Europa), waardoor we volgend jaar uitgaan van stabilisatie van het vrachtvolume.

Groter
Onder invloed van de marktomstandigheden vertoont het wegvervoer sinds 2009 duidelijk tekenen van consolidatie. Het lijkt niet snel te gaan, maar ook het afgelopen jaar nam het aantal bedrijven in Nederland weer met een kleine 2% af tot 11.098. Het aandeel eigen rijders steeg daarbij tot bijna 36%.
Grote wegtransporteurs worden groter door uitbreiding en overnames, terwijl het aantal eigen rijders toeneemt door flexibilisering van de capaciteit. Het aantal middelgrote bedrijven daalt. Hier is een link te leggen met de winstgevendheid. Middelgrote wegtransporteurs waren vorig jaar het minst vaak winstgevend.

Ook voor grote bedrijven is het realiseren van een redelijk rendement een grotere uitdaging. Uit cijfers van NEA/Panteia blijkt dat de gemiddelde rentabiliteit in 2012 een nieuw dieptepunt heeft laten zien.

Meer cijfers en trends

Meer nieuws over wegvervoer:
Nog een week hinder op Afsluitdijk
Bekeuringen bij grote vrachtwagencontrole op A15
Nieuwe trucks en trailers Wim Bosman in Mainfreight kleuren
Maandag duidelijkheid over duur stremming Afsluitdijk
Minister gaat met Actie in de Transport in overleg
Verkeer in 2019 over doorgetrokken A15
Vrachtwagenchauffeurs blokkeren ministerraad

twitter