Toch vrachtnota voor gezonken containers

764

Alle containers gezonken deel MOL Comfort op de zeebodemIndien een container van een ladingeigenaar naar de zeebodem is verdwenen, zoals onlangs bij het zinken van het containerschip MOL Comfort gebeurde, wil dat niet altijd zeggen dat de ladingeigenaar geen vrachtnota krijgt voor de niet afgeleverde container. Volgens jurist Pieter Meijer van verladersorganisatie EVO is de praktijk vaak anders dan gedacht.

Volgens Meijer is de Nederlandse wet duidelijk. Voor zaken die niet worden afgeleverd, hoeft dus geen vracht te worden betaald. Maar dit si slechts regelend recht, zodat er van kan worden afgeweken. Ook hoeft de vervoerder de betaalde vracht niet te retourneren als er freight prepaid is overeengekomen (vooruitbetaling door de afzender) en de lading vergaat.

Ook bevatten de meeste cognossementsvoorwaarden de clausule ‘freight earned on goods lost or not lost’. Hierbij is de vracht verschuldigd op het moment dat de goederen zijn geladen, of soms op het moment dat het cognossement is getekend.

twitter