TNT Express wil niets kwijt over mogelijk banenverlies

727

TNT Express wil nog niets kwijt over een mogelijk banenverlies. Vrijdag werd bekend dat het bedrijf depots wil sluiten. Dit zou 140 werknemers hun baan kosten.

TNT Express zegt in gesprek te zijn met de ondernemingsraad en bonden in Nederland ‘over mogelijke veranderingen in de operationele organisatie’. ‘Dit in het kader van de lopende kostenbesparingen en optimalisatie programma’s. Het overleg met de ondernemingsraad is gaande. TNT informeert eerst de medewerkers die mogelijk geraakt worden door deze plannen Winst TNT Express keldert met 25%voor we er in het openbaar op reageren. Zo spoedig mogelijk na de geplande personeelsbijeenkomsten, geven we een update.’

Werk blijft
De vakbonden Abvakabo FNV, BVPP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak zijn woedend nadat TNT Express bekend maakte een grootschalige reorganisatie onder de chauffeurs uit te gaan voeren. ‘Een aantal depots sluit volledig. Bij andere wordt zwaar gesaneerd. Hierdoor raakt ongeveer de helft van de chauffeurs zijn baan kwijt, terwijl het werk gewoon blijft bestaan.’

Onderaannemers
TNT wil dit verplaatsen naar ‘onderaannemers’ in de transportsector die schijnbaar met goedkopere arbeidskrachten werken. Vakorganisaties staan zeer sceptisch tegenover de plannen van TNT en vinden dat TNT onvoldoende nut en noodzaak heeft onderbouwd om deze rigoureuze reorganisatie door te voeren. Bovendien is onduidelijk welke gevolgen de geplande operatie heeft voor werknemers op de kantoren en in de loodsen.

Kosten besparen
TNT geeft als motief voor de reorganisatie aan dat het bedrijf kosten moet besparen. TNT heeft eventuele (financiële) problemen echter nooit eerder aangekaart bij de bonden. Over reductie in arbeidsvoorwaardenkosten of mobiliteitsafspraken voor het eigen personeel is ook niet eerder gesproken. De bonden zijn dan ook met stomheid geslagen dat TNT een beleidswijziging met zo’n grote impact op het zittende personeel wil doorvoeren. Daarnaast staat op dit moment niet eens vast of inhuur van onderaannemers daadwerkelijk goedkoper is.

Sluiten
Voor zover nu bekend zouden de vestigingen in Leidschendam, Kapelle, Nieuwegein, Drachten en Echt moeten sluiten. Hier werken ongeveer 70 medewerkers. Daarnaast worden de vestigingen op Schiphol en in Dordrecht, Duiven, Zwolle en Eindhoven ook getroffen waardoor er op termijn nog eens 70 arbeidsplaatsen verloren gaan. Het merendeel van de chauffeurs heeft veel dienstjaren en valt in de hogere leeftijdscategorie. In deze zware economische tijden en de vermoedelijk lange afstand tot de arbeidsmarkt voor de getroffen groep medewerkers is het onverteerbaar dat TNT zo omgaat met haar medewerkers.

Geen ontslagen
De bonden vinden dat gedwongen ontslagen in deze situatie absoluut voorkomen moeten worden en gaan hierover in overleg met hun leden. Echte banen verdwijnen waar het werk blijft en dat vinden de bonden onacceptabel. (Bron: TNT Express)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief