TLN wil scherper toezicht op Europese wet- en regelgeving

381

Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil dat er scherper wordt toegezien op handhaving van Europese wet- en regelgeving. Volgens TLN kan er geen sprake zijn van verdere liberalisering van de transportmarkt voordat het vertrouwen van ondernemers en chauffeurs in de Europese transportmarkt wordt hersteld door concurrentievervalsing aan te pakken.

TLN deed deze oproep vandaag aan de Nederlandse kandidaat Europarlementariërs van de Europese verkiezingen tijdens haar verkiezingsdebat in perscentrum Nieuwspoort. TLN benadrukte dat de Europese Unie van groot belang is voor de transportsector, maar stelt ook dat de uitbreiding een keerzijde heeft door de aanhoudende grote loonverschillen. Dit leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt en ontduiken van de regels. Veel ondernemers Europa onderzoekt mogelijke prijsafspraken containerrederijenen chauffeurs hebben hierdoor de afgelopen jaren het vertrouwen in de EU verloren en staan sceptisch tegenover verdere liberalisering. ‘Eerst moeten we een eerlijke transportmarkt realiseren dan pas kunnen we verder praten over liberalisering,’ aldus TLN voorzitter Artur van Dijk.

Generaliseren
Het is een feit dat met de uitbreiding van de EU de internationalisering van het transport is toegenomen. ‘Maar rijd je met witte platen, dan ben je in de publieke opinie op voorhand al schuldig bevonden aan uitbuiting’, aldus Van Dijk. ‘Dit is lang niet altijd het geval. We moeten daarom oppassen dat we niet te veel generaliseren, maar dat er dingen misgaan is duidelijk. Verscherpt toezicht is daarom cruciaal.’

Vereenvoudiging regels
Tot slot is het volgens TLN ook essentieel dat de complexe Europese regelgeving wordt vereenvoudigd. Wanneer een ondernemer internationaal onderneemt, wordt hij in vrijwel iedere EU Lidstaat geconfronteerd met het feit dat Europese regels op een eigen manier worden geïnterpreteerd. Denk bijvoorbeeld aan de regels op het gebied van rij- en rusttijden en maten en gewichten. Dit schept verwarring, beïnvloedt de werking van de transportmarkt en ontmoedigt ondernemerschap.

Verkiezingsdebat
TLN organiseerde vandaag een speciaal verkiezingsdebat in aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei a.s. Hieraan namen de volgende kandidaat Europarlementariërs deel: Agnes Jongerius ( PvdA), Peter van Dalen (CU), Dennis de Jong (SP), Wim van de Camp (CDA), Mark Dijk (VVD) en Gerben Jan Gerbrandy (D66). (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief